Småföretag allt mer beroende av it

Småföretagen är idag lika beroende av it-hjälp som storföretagen. IT-Hantverkarna har frågat ledande befattningshavare i 200 svenska småföretag om deras syn på it-tjänster. Svaren visar att 70 procent av småföretagen anlitar extern it-support.

I dag är småföretag lika beroende av it-support som storföretagen. IT-Hantverkarnas undersökning visar att tre av tio småföretagare i genomsnitt saknar extern it-support. Lägst andel har småföretagen i Norrland där 18 procent anlitar extern it-support att jämföra med småföretagen i Skåne, där 87 procent anlitar support externt.

– Vår undersökning bekräftar den bild vi möter när vi träffar småföretagare runt om i Sverige. Ofta har man bara referens från storkundsleverantörerna att falla tillbaka på och de är sällan intresserade av att serva småföretagen, säger Göran Hjelte, vd för IT-Hantverkarna.

Ny teknik även för de små

Småföretagarna i Sverige är inte främmande för ny teknik, en tredjedel har ett ökat behov av it-support idag jämfört med för tre år sedan.

– Många småföretag är snabba att anamma ny teknik, nästan en femtedel av dem tvingas anlita fler än en it-leverantör, vanligen på grund av bristande helhetssupport, säger Göran Hjelte.

Hälften av de tillfrågade småföretagen i undersökningen prioriterar pris vid upphandling av it-support. Men majoriteten gör ingen koppling mellan högt pris och hög leveranskvalitet. Bara drygt 18 procent av småföretagen ansåg att det fanns en korrelation mellan pris och kvalitet. Vidare så uppgav närmare hälften av småföretagarna, 48 procent, att man föredrog eller redan hade en lokal partner som tog hand om all it-support till ett fast pris.

/p>

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.