Småföretag utestängs från rådgivningsbyrå

Småföretagen får inte rådfråga telebranschens planerade rådgivningsbyrå som enbart vänder sig till konsumenter. Post- och telestyrelsens generaldirektör är förvånad över uppgifterna.
– Jag hade hoppats att rådgivningsbyrån även skulle ta rollen som tvistlösningsnämnd för småföretagare, säger Marianne Treschow.

Småföretag utestängs 
från rådgivningsbyrå

Tele- och internetbranschen ska på konsumentminister Ann-Christin Nykvists initiativ starta en rådgivningsbyrå för konsumenter. Byrån ska både erbjuda konsumenterna rådgivning och stöd vid olika sorters tvister samt ha en funktion för att informera om tjänster och lämna prisjämförelser. Nu står det klart att byrån enbart vänder sig just konsumenter och att inte småföretagarna är välkomna.

– Vi har haft en diskussion om småföretagarnas deltagande, men har valt att avgränsa till enbart privatkunder, säger Fredrik von Essen, som ansvarar för frågan på IT-Företagen.

Anledningarna är flera. Dels handlar det om svårigheter att definiera en småföretagare, dels att EU skiljer på de båda grupperna i regleringsfrågor.

PTS förvånat

Post- och telestyrelsens generaldirektör Marianne Treschow får nyheten direkt från Telekom idag och är förvånad. Hon hade hoppats på att rådgivningsbyrån också skulle få en efterfrågad roll som tvistlösningsnämnd för småföretagare. I dagsläget saknar de möjlighet att få hjälp i ärenden som inte är motiverade att ta till domstol. Allmänna reklamationsnämden prövar inte företagares tvister och tar till dessutom inte upp tvister om belopp lägre än 1 000 kronor.

PTS undersökning, Företagens användning av elektronisk kommunikation 2005, visar att inget företag drivit en tvist om en felaktig räkning till domstol. Och vart femte företag inblandat i en tvist har valt att betala en räkning som de anser felaktig.

– Småföretagen faller mellan stolarna och det är väldigt viktigt att även de kan få sin sak prövad utanför domstol, framhåller Marianne Treschow, som inte vill kommentera hur PTS kommer agera framöver i frågan om en tvistlösningsnämnd för småföretag.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.