Smartare vattenförbrukning i Skåne med Telia Crowd Insights

Artificiell intelligens I Skåne används nu data från Telias mobilnät om hur människor rör sig för att bättre dimensionera avloppssystemet och identifiera eventuella läckage. VA Syd använder tjänsten Telia Crowd Insights för att arbeta smartare och fatta bättre beslut.

Smartare vattenförbrukning i Skåne med Telia Crowd Insights

VA Syd ansvarar för vatten- och avloppssystem i skånska städer och kommuner som växer stadigt. Med data från Telias mobilnät om människors aktivitets- och rörelsemönster vill de bli bättre på att bland annat identifiera dricksvattenläckage och prognostisera åtgång av vatten.

Sedan tidigare använder de ai-system som larmar om misstänkta dricksvattenläckor, men för att öka systemets förmåga adderar VA Syd data kring förändrade befolkningsrörelser och hoppas kunna arbeta smartare och spara pengar.

– På sistone har vi till exempel fått många larm från ai-systemet om vattenläckor när vi egentligen misstänker att det på flertalet ställen beror på de förändrade rörelsemönster som Covid-19 inneburit. Telias data blir en viktig kompletterande källa av information för att bland annat förstå när det är skarpt läge och när vi istället kan prioritera andra arbetsuppgifter, säger Simon Granath, strateg på VA Syd.

Telia Crowd Insights består av anonymiserad och aggregerad data kring hur människor rör sig för att se beteenden och rörelsebehov i samhället. I vissa av områdena som VA Syd ansvarar för påverkas efterfrågan och behov av bland annat pendling och sommargäster. Insikterna från tjänsten kan ge bättre kontroll av det befintliga nätets kapacitet och hjälpa till att avgöra utbyggnadsbehov.

Idag använder VA Syd bland annat väderdata i sina prognosmodeller, men nu utvärderas om datan från Telia kan förbättra prognosförmågan och därmed leda till besparingar och förbättrad service.

– VA Syd har identifierat spännande användningsområden som kan bidra till en mer effektiv vattenanvändning och därmed en mer hållbar verksamhet för kommunerna, säger Richard Broman, säljchef på Telia.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.