Snabb information när det krisar

Avaya lanserar en ny lösning för att vid driftstörningar, olyckor eller andra krissituationer snabbt sprida information till rätt personer.

Snabb information när det krisar

Avaya Notification Solution, som den nya produkten döpts till, gör det möjligt att snabbt och via ett stort antal alternativa kanaler nå ut till berörda personer när en allvarlig händelse inträffar. Ett larm kan dras igång antingen manuellt via telefon, webben och e-post eller automatiskt genom att något annat system som är kopplat till Avaya Notification Solution meddelar att någonting har hänt.

Information som tal eller text

Systemet kan dels skicka meddelanden via sms, e-post och chatt men också ringa upp personer via telefon och läsa upp informationen. Enligt Avaya ska Notification Solution upptäcka om den kommer till en röstbrevlåda och kunna lämna meddelande till mottagaren. För att få röstsamtal att fungera måste man ha en växel från Avaya men i övrigt är lösningen relativt plattformsoberoende. Alternativt kan man välja att köpa plattformen som molntjänst direkt från Avaya med telefoni integrerat.

Koppla ihop rätt personer

Skulle det behövas kan man kombinera den individuella kommunikationen med larm via högtalarsystem och lösningen har också inbyggda möjligheter till telemöten för att snabbt koppla ihop berörda personer. Vill man ha mer avancerade samarbetsfunktioner går systemet att integrera med konferenslösningar från tredjepartsleverantörer.

Avaya utlovar support 24/7/365 och vill man inte drifta plattformen själv ska den också gå att köpa som molntjänst.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.