Snabba ryck med nya tjänster

Det ska gå dubbelt så snabbt att lansera tjänster för mobil- och bredbandsoperatörerna. Det är poängen med Logicas koncept Service Factory.
Malmö är navet för en internationell satsning som i första skedet sträcker sig över Väst- och Östeuropa.

Snabba ryck med nya tjänster

Det har talats i många år om generella tjänsteplattformar och flexibla produktionsmiljöer för teleoperatörer. Allt som en följd av att det krävs nya tjänster som kompenserar för sjunkande intäkter från traditionell telefoni.

Här är tidsfaktorn kritisk. Det gäller att lansera den nya tjänsten snabbt, innan konkurrenterna hunnit före eller marknadens intresse svalnat.

– Kortare ”time to market” är oerhört viktigt för alla operatörer i dagsläget, konstaterar Anders Gratorp, som är ansvarig för lösningsportföljen för telekom hos Logica.

Center i Malmö

Logica har helt sonika gjort ett nytt koncept runt det här behovet. Det kallas Service Factory och bygger på Microsofts Connected Services Framework (CSF) med tillhörande Sandbox som en test- och demomiljö.

– Plattformen har funnits i några år och har hunnit mogna. Det vi gör nu är den första konceptsatsningen med CSF som bas, säger Anders Gratorp och tillägger att Logica är så kallad Microsoft Preferred Supplier för telekomprodukter.

Logica har byggt upp ett kompetenscenter på kontoret vid Västra hamnen i Malmö. Ett 25-tal personer har utbildats för att jobba med Service Factory, varav några nyanställda.

Kunder inne

Om satsningen lyckas lär det bli fler arbetstillfällen runt Service Factory framöver. Det är i första hand Norden som gäller, därefter Väst- och Östeuropa.

– Vi arbetar redan med några operatörer och för diskussioner med andra i en rad europeiska länder, säger Anders Gratorp.

Det är hemligt vilka operatörer som är kunder så här långt. Men det är både små utmanare och de stora jättarna.

Behovet verkar vara gemensamt, att snabbt kunna testa idéer om tjänster som deras marknadsavdelningar har klurat ut.

På några dagar

Det Logica tillsammans med Microsoft erbjuder är en standardiserad miljö för att bygga nya tjänster eller kombinera befintliga på ett nytt sätt. Det kan exempelvis handla om att till en ip-tv-tjänst lägga e-post på tv-skärmen.

– Det gjorde vi i vår utvecklingsmiljö på några dagar, istället för månader som det tidigare har handlat om i de här sammanhangen, förklarar Anders Gratorp.

Tjänsten testas i en så kallad Sandbox där den kan demonstreras och utvärderas innan det är dags för en skarp produktionsmiljö. Hela processen är standardiserad.

Operatörerna erbjuds att bygga en egen CSF-miljö med stöd av Logica eller att köpa kapacitete via hosting.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.