Södertälje får fiberbaserat kabeltevenät

Europas största fiberbaserade kabeltevenät ska byggas i Södertälje. 12 000 av Telgebostäders lägenheter kommer att få del av nätet som byggs av infranetföretaget Eltel Networks. Redan den 1 juli i år ska de första installationerna vara klara. Avtalet mellan Eltel Networks och Telge Energi löper på tre år och det inkluderar förutom själva byggnationen även en option på drift- och underhåll. Det fiberbaserade kabeltevenätet ska bestå av en central huvudnod och tjugotalet delningsnoder. Detta innebär att kommuninvånarna får ett bättre kabeltevenät med ett brett kanalutbud.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.