Södertäljes satsning på digitalisering får stöd av Vinnova

Digitalisering Ett ekonomiskt stöd samt uppmärksamhet. Södertälje kommuns arbete med digitalisering får nu stöttning från statligt håll och över två år ska ytterligare 1,7 miljoner skjutas till.

Södertäljes satsning på digitalisering får stöd av Vinnova

Det uppkopplade samhället är på väg att förverkligas och en kommun som satsar på att driva på är Södertälje. Inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige ska de fram till 2023 se hur IoT kan användas i det offentliga rummet.

Som stöttning går Vinnova, Energimyndigheten och Formas in med 1,7 miljoner kronor över två år. Dessa pengar kommer att användas av Södertälje och samarbetspartnern Tälje återvinning för hanteringen av avfall. Ett exempel är att dagens 160 stycken papperskorgar ska kopplas upp. Detta för att kunna berätta när det är dags att tömmas.
– Projektet omfattar, utöver teknik, även utveckling av organisation, metoder och arbetssätt, delar som tillsammans är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Koncept och lösningar för hur IoT-data kan användas som en strategisk resurs i miljö- och klimatarbetet är relevant för alla kommuner. Projektet har stor potential att bidra till bra förutsättningar och resultat både i och utanför Södertälje, säger Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige.

Ger effektivare sophantering

Redan i dag finns det uppkopplade papperskorgar, och de har redan visat sitt värde. Detta i form av att de gjort rutterna för tömning mer effektiva och redan efter en månad sågs vinsterna. Vid tömning behövde man bara stanna vid en tredjedel av papperskorgarna.

I förlängningen så ser man att sensorer kan förhindra sopdumpning i både skog och mark, bevakning av återvinningsstationer med IoT och ai-sensorer samt att villa-soptunnor töms endast vid behov.
– Det är genom dessa datadrivna beslut som kommunkoncernen kan använda sina resurser mer effektivt. Det är viktigt inför framtiden då färre ska försörja fler äldre, säger Håkan Karlsson, VD, Telge återvinning.

Projektet pågår till och med februari 2023. Det är ett av 22 nya innovationsprojekt kring sakernas internet, IoT, som finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige i en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.