Sommaren i korthet

Trots semestertider har telekombranschen presenterat en del spännande nyheter i sommar. Här bjuder vi på en sammanfattning av de bästa godbitarna.

Ollila kastar in handduken

Jorma Ollila ska sluta som chef för Nokia. Den första juni nästa år tar Olli-Pekka Kallasvou över som vd och koncernchef, men blir operativ chef redan i oktober i år. Han har arbetat på Nokia sedan 1980 och kommer från posten som chef för företagets mobiltelefoner. Jorma Ollila har lett Nokia sedan början av nittiotalet och föreslås bli kvar som icke-verkställande ordförande efter juni 2006.

Regeringens it-proposition klubbad

Regeringen lade i somras fram it-propositionen som utarbetats i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Här konstaterades att målet för it-politiken är att Sverige ska vara ett ”hållbart informationssamhälle” för alla. Med detta menas att alla i hela landet ska ges tillgång till it-infrastruktur och samhällsnyttiga e-tjänster. Några av de åtgärder som föreslås är:

Uppdrag till Post och telestyrelsen att fortsätta försöken med en bredbandstjänst som möjliggör teckentolkning via mobiltelefon.

Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande ska få i uppdrag att kompetensutveckla lärarna inom it.

30 miljoner fördelat under 5 år satsas på ett projekt för små och medelstora företag. Projektet innebär att de företag som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av it-lösningar kan ansöka om medel för detta.

En handlingsplan kommer att utarbetas med åtgärder för att öka jämställdheten i branschen.

Banverket och Vägverket ska bidra till it-utvecklingen genom att upplåta sin infrastruktur till andra ändamål.

Regeringen har också beslutat att avsätta 500 000 kronor till den nationella kampanjen Välj IT nu. Kampanjen riktar sig till gymnasieelever och syftar till att väcka intresset för it-relaterade högskoleutbildningar.

– Arbetet med den it-politiska propositionen har varit spännande eftersom propositionen spänner över så många olika politikområden. It kan bidra till att förbättra kvaliteten inom alla verksamhetsområden i samhället vilket också avspeglas i propositionen. Särskilt kul tycker jag att det är att vi nu tydliggör våra avsikter när det gäller it:s möjligheter att utveckla vården och skolan, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar.

Mobilförsäljningen sjunker i Sverige

Enligt siffror från IT Research sjönk mobilförsäljningen, inklusive försäljningen av 3g-telefoner, i Sverige med 37 procent under årets andra kvartal. Anledningar som uppges är nya abonnemangsformer och minskad försäljning till privatkunder. Antalet sålda 3g-telefoner sjönk med 24 procent, men 3g-telefonernas marknadsandel är ändå den högsta hittills med 21 procent. IT Research förutspår att 3g-marknaden får ett uppsving till hösten med nya lågprismodeller. Siffrorna visar också att Sonyericsson är den största leverantören både totalt sett och inom 3g-telefoni.

Försäljningen av dect-telefoner ökade däremot under årets första hälft. Mobiltelebranschen rapporterar att försäljningen under hela året beräknas uppgå till mer än 1,4 miljoner trådlösa telefoner, vilket är en ökning med mer än 20 procent jämfört med förra året.

Vodafone först med ptt

Vodafone blir första svenska operatören att satsa på push to talk eller så kallad walkie-talkie i mobilen. Vodafone valde Nokias nätverkslösning och kommer att lansera tjänsten i september 2005.

– Push to talk är ett effektivt sätt att kommunicera som passar kommunikationsintensiva verksamheter, till exempel företag inom service- eller distributionsområdet. Även på konsumentmarknaden tror vi att många kunder kommer att uppskatta och efterfråga tjänsten eftersom den erbjuder snabb röstkommunikation till flera vänner samtidigt, säger Paul Moonga, Marketing Director, Vodafone Sverige.

Nokias lösning är kompatibel med det ip multimedia subsystem som har standardiserats i 3GPP och den kommer att stödja olika typer av ”push to media”, som till exempel video.

Telia siktar på Chess

Teliasonera fortsätter leta förvärv utomlands. Nu har företaget siktat in sig på den norska mobiloperatören Chess som ägs av Vollvik Gruppen AS. Telia har tecknat ett så kallat Term Sheet Agreement med aktieägare som representerar över 90 procent av aktierna i Vollvik Gruppen, vilket gav Telia ensamrätt att handla deras aktier fram till i augusti. Om köpet går igenom kommer Telia att betala sammanlagt 2,16 miljarder kronor för samtliga aktier i Chess.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.