Stabil svensk mobilförsäljning

Försäljningen av mobiltelefoner på den svenska marknaden under det första kvartalet 2006 följer branschens prognoser relativ väl, vilket innebär en volymökning med drygt 5 procent jämfört med samma period 2005.

MTB – Mobiltelebranschen gör bedömningen att mobiltelefonförsäljningen på den svenska marknaden under 2006 kommer att uppgå till 3 miljoner enheter. Försäljningen av dect-telefoner beräknas uppgå till 1,25 miljoner enheter.

Försäljningen till företagsmarknaden visar en spännande utveckling. Företagen visar allt större intresse för så kallad push-mail till mobiltelefoner, vilket ställer högre krav på mobiltelefonernas funktioner och kapacitet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.