Stadsnäten centrala för att nå bredbandsmålen

Nya siffror från Svenska Stadsnätsföreningen visar att stadsnäten står för närmare två tredjedelar av Sveriges alla fiberinvesteringar. Något som i fjol motsvarade nästan två miljarder kronor.

Stadsnäten centrala för 
att nå bredbandsmålen

SSNf har gjort en bred analys av den svenska marknaden för fiberinfrastruktur och bredbandstjänster med fokus på stadsnätens roll när det gäller Sveriges utbyggnad av bredband. Resultaten pekar på att stadsnätens betydelse är stor – och ökar.

– Vår bedömning är att it-utvecklingen skulle bromsas upp utan stadsnäten. Något som skulle göra regeringens bredbandsmål om 100 Mbit/s till 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige år 2020 omöjliga att nå, konstaterar SSNf:s vd Mikael Ek i marknadsrapporten.

Samtidigt är man rädda att osäkra spelregler, däribland PTS fiberreglering, riskerar att försämra en fortsatt gynnsam utveckling. Nu gör föreningen vad de kan för att stadsnäten ska få verka på likvärdiga villkor som andra aktörer på marknaden. Målsättningen är att säkerställa en bra konkurrens inom infrastruktur och tjänster, inte minst genom att agera alternativ till det gamla monopolet.

Fakta

Stadsnäten har … 

… investerat nästan 26 miljarder kronor sedan innan millennieskiftet.

… investerat nära två miljarder kronor i fiber 2011.

… sett till att 750 000 hushåll är anslutna till fiberoptiska nät.

… försett vart tredje företag med anslutning till ett öppet nät.

… nästan alltid kommunen som kund.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!