Starkt missnöje med signalspaningslag

Trots den starka debatten har riksdagen röstat igenom FRA-lagen. All kommunikation som passerar Sveriges gränser kan avlyssnas av Försvarets radioanstalt.
Till hösten ska lagen kompletteras med ett integritetsskydd, vilket är kosmetiska enligt kritiker. Operatören Bahnhof vägrar följa den nya lagen.

Med röstsiffrorna 143-138 antog riksdagen i går kväll lagen som ger Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att spana i all tele- och internettrafik som går i kabel över Sveriges gränser. Lagen har varit kraftigt omdiskuterad och har sågats i samtliga remissinstanser. Justitiedepartementet kallar förslaget ”ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv”.

Men trots att lagen till hösten ska kompletteras med ett integritetsskydd (se faktaruta) har kritikerna inte tystnat.

– Ett sminkat monster är fortfarande ett monster, säger Per Ström, författare, debattör och självutnämnd integritetsombudsman. Detta är i det stora hela ointressanta marginaljusteringar. Hela grundidén kvarstår, att FRA ska få massavlyssna människors kommunikation utan brottsmisstanke.

Bahnhof vägrar följa den nya lagen.

Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2009. FRA börjar sedan få tillgång till trafiken från teleoperatörerna den 1 oktober 2009. Enligt operatören Bahnhof utgör detta ett fullkomligt orimligt intrång i Bahnhofs kunders privata sfär.

– FRA-lagen hör till en förgången tid, och definitivt också till en syn på individer och rättssäkerhet som inte finns längre i Europa. Tankarna far omedelbart till Östttyskland och det övervakningsväsende som verkade där. Det här är ingenting som har en plats i ett modernt samhälle, och vi tänker inte följa lagen. Det handlar om gammalt hederligt civilkurage, säger Jon Karlung, Vd på Bahnhof.

– Vi kan utan vidare styra om all trafik så att den inte uppfyller FRA:s grundkrav för avlyssning. För våra kunder innebär det inte någon kapacitetsförändring, vi ändrar bara i våra routingtabeller, framhåller han.

Fakta

Riksdagen kräver:

1. En precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas.

2. Hur tillämpningen av tillståndsgivningen ska ske.

3. Hur förstöring av uppgifter ska genomföras.

4. Att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny domstolsliknande nämnd som ska fatta beslut om tillstånd för användande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer.

5. Att regeringen och Regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid sina beslut om inriktningen.

6. Att regeringen ska lämna årliga rapporter till riksdagen och redovisa en kontrollstation 2011.

7. Att ett särskilt uppdrag lämnas till Datainspektionen om att fram till 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.

8. Att regeringen ska tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt från ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen. Kommittén ska bestå av parlamentariker och tillsätta ett integritetsombud.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.