Starkt uppåt för Interoute

Den stora efterfrågan på molntjänster, bandbredd och it-infrastruktur har gett Interoute en rejäl skjuts. 2011 års intäkter landade på drygt 3,2 miljarder kronor, en ökning med 24 procent jämfört med 2010.

Starkt uppåt för Interoute

Rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar ökade med 16,5 procent till 598 miljoner kronor. Och trots stora investeringar i nya tjänster och infrastruktur ökade vinsten till 67 miljoner kronor.

Det strategiska förvärvet av Visual Conference Group (Videokonferensbolaget) i början av 2011 pekas ut som en starkt bidragande faktor till resultatet. Genom uppköpet kunde Interoute lägga video till sina övriga tjänster inom Unified ICT och därmed attrahera nya kunder för både video- och nättjänster.

Under fjärde kvartalet utökade Interoute sitt erbjudande ytterligare genom förvärvet av det brittiska molntjänstföretaget Quantix, samt lanseringen av Cloudstore.

Alla förutsättningar att fortsätta

Interoutes verksamhet som tjänsteleverantör drevs under året av en stadigt ökande efterfrågan på bandbredd och fiber, en direkt följd av det ökade behovet nätkapacitet för video och andra tillämpningar från både konsument- och företagsmarknaden.

– Det finns två drivkrafter bakom vår starka tillväxt under året. Dels vår strategi att tillhandahålla innovativa, konkurrenskraftiga molntjänster till företagsmarknaden och dels vår strävan att upprätthålla vår position som den som den bästa leverantören av internet-infrastruktur i Europa, säger Interoutes koncernchef Gareth Williams.

Enligt Joel Stradling, chefsanalytiker inom Business Network and IT Services på Current Analysis, är än större framgångar att vänta.

– Vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt i bolaget framöver eftersom Interoute inte har några ärvda och föråldrade nät i bagaget och ständigt anammar nya friska affärsstrategier för nät-, moln- och videotjänster.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.