”Statens upphandlingar gynnar inte innovation”

De svenska myndigheternas upphandlingar av telekomtjänster bidrar inte till innovation och ökad nytta. Det konstaterar Riksrevisionen i en färsk granskning.

”Statens upphandlingar gynnar inte innovation”

Riksrevisionen har synat hur regeringen och svenska myndigheter arbetar för att uppnå riksdagens mål för telekommarknaden. De har granskat konkurrensregleringen och PTS arbete, staten som ägare av digital infrastruktur och sist men inte minst staten som köpare och användare av telekomtjänster.

Det finns sedan ett tiotal år en uttalad inriktning från riksdagen att staten med sin köpkraft ska se till att öka nyttan och främja innovationer på it-marknaden. Men av det syns inte ett spår, konstaterar Riksrevisionen. Varken initiativ från regeringen eller statens upphandlingar i praktiken har lett utvecklingen i den riktningen.

– Det kan leda till att sektorn inte tillräckligt snabbt tar till sig nya sätt att arbeta med nya produkter och tjänster, säger riksrevisor Claes Norgren och fortsätter:

– Det är viktigt att regeringen följer upp utvecklingen på telekomområdet och genomför insatser för att ligga i internationell framkant. Genom att använda sina styrmedel så att dessa uppnår sin fulla potential kan regeringen i högre grad bidra till marknadsutveckling och bättre tjänster till konsumenterna.

Har synat KST

Riksrevisionen har särskilt tittat på hur Verva och senare Kammarkollegiet styrt utvecklingen via de två ramavtalen från 2008: Kommunikation som tjänst och Fasta och mobila operatörstjänster, som båda för närvarande håller på att upphandlas på nytt. De här avtalen är tillsammans värda runt 1 miljard kronor per år.

Riksrevisionen att målbilden för Kammarkollegiets avtal är tydlig, de ska ge avropande myndigheter en administrativ besparing. Däremot finns det inget i målsättningen som säger att ramavtalen ska bidra till eller skapa möjligheter för ökad nytta. Det finns till exempel inga kriterier i förfrågningsunderlaget som premierar innovation eller ökad nytta för användarna. Den omfattande kravställningen är istället fokuserad på funktioner och produkter.

”Släpp detaljerna”

”Vid innovationsvänlig upphandling bör så få detaljerade krav som möjligt eftersträvas, för att möjliggöra för leverantörer att föreslå alternativa lösningar för kundernas behov,” heter det i Riksrevisionens rapport.

Ett positivt exempel från telekommarknaden lyckas de i alla fall leta fram. Det är SJs avtal med Teliasonera från 2012, som innebär utbyggnad av 4g utmed vissa tågsträckor och en ny kommunikationsplattform. SJ och Telia ska hålla ett årligt innovationsforum för att utforska nya lösningar på befintliga och kommande behov.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.