Stefan Spendrup: Så ska du tänka mobilitetsstrategi idag

Krönika I branscher där arbete ute på fältet är vanligt är behovet av modern och pålitlig teknik för att kunna skydda sina anställda stort. Stefan Spendrup, mobilitetsexpert på IoT- och mobilitetsföretaget Soti, skriver i en krönika hur en integrerad mobilitetsstrategi kan hjälpa företag att optimera säkerheten.

Stefan Spendrup: Så ska du tänka mobilitetsstrategi idag

Företag med en betydande del av sin personal utanför kontoret har stor nytta av de tekniska framsteg som vi ser idag. Särskild nytta har de av teknik som underlättar den mobila användningen ute i fält och gör den säker. De här företagen tar ofta till sig ny teknik betydligt snabbare än företag i andra branscher, men trots det ser vi i dag ett stort behov även bland de företagen att lägga mer energi på själva hanteringen av den teknik de använder. Inte bara för att hålla sin affärskritiska data säker, utan också för att säkerställa de anställdas trygghet på arbetsplatserna.

En manuell hantering av de mobila fjärrenheterna är inte tillräcklig för att säkerställa att mobiliteten förblir integrerad, säker, kostnadseffektiv och optimerad att leverera såväl hög prestanda som säkerhet för personalen. I vår kontakt med befintliga och potentiella kunder ser vi i dag ett generellt behov av en integrerad mobilitetsstrategi för att på bästa och enklast möjliga sätt kunna hantera sitt ekosystem av mobila enheter.

Genom bättre insyn och kontroll över enheterna, och genom bevakning och underhåll av dessa, kan företagen säkerställa att deras mobila personal kan fortsätta arbeta på i samma takt som tidigare, utan avbrott och störningar.

Anställda som tillbringar en betydande del av sin arbetsdag ute på vägen löper också större risk för trafikolyckor, och tyvärr också dödsolyckor. Framförallt gäller det förare som arbetar under stor press och med strikta leveransmål, något som i dessa tider blir allt vanligare då efterfrågan på snabba och exakta leveranser är hög.

De anställda som jobbar där ute är i många fall helt beroende av sina mobila enheter för att kunna utföra sitt arbete och för att kunna kommunicera med kontoret. Det gör det därför viktigt för företagen att löpande ta hand om den affärskritiska mobilitetsförmågan och implementera teknik som förbättrar säkerheten för deras personal. Ett steg mot en säker arbetsmiljö tas genom att se till att en integrerad mobilitetsstrategi implementeras i verksamheten.

Chefer ska exempelvis kunna rätta till fel på enheter på distans, kunna begränsa appåtkomst när ett fordon rör sig och de ska också ha möjlighet att optimera enhetens anslutning och genomföra enkla uppdateringar.

De anställdas säkerhet är det absolut viktigaste att ta hänsyn till i sin mobila strategi, men ytterligare en viktig faktor för många företag idag är att de anställda använder den företagskritiska tekniken och data på ett säkert sätt. Företagen måste känna sig bekväma med att deras mobila personal kommer åt verktygen på ett säkert sätt och att det inte finns någon risk att data läcker ut. Att investera i en lösning där det finns integrerade lösningar för hantering av den affärskritiska mobiliteten möjliggör för företagen att säkra den dataåtkomst personal behöver. Det kan handla om allt ifrån en centraliserad användarautentisering till enkel inloggning och åtkomsthantering för olika tjänsteroller.

En integrerad mobilitetsstrategi menar vi kan hjälpa den mobila medarbetaren, som ofta arbetar ensam eller på farliga platser, att skydda sig. Företagen måste kunna säkerställa att deras medarbetare har tillgång till den data, teknik och support som behövs, oavsett plats och tid, för att säkerställa deras trygghet på jobbet.

Hur ser er mobilitetsstrategi ut?

Stefan Spendrup,
Nord- och Västeuropachef på det kanadensiska IoT- och mobilitetsföretaget Soti.

 

  • Mer av Stefan Spendrup hör du på Connect20 då han talar om mobilitet i företagen.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.