Stockholms ai-chef: ”Ser stora möjligheter”

AI Vid årsskiftet fick Stockholm sin första ai-samordnare. Hennes roll blir att koppla ihop stadens behov med den senaste tekniken. Här beskriver Anna Hörlén vilka ai-projekt hon driver.

Stockholms ai-chef: ”Ser stora möjligheter”

– Ai har potential att ge oss verktyg till de utmaningar vi står inför. Jag tror att det finns stora möjligheter att använda den tekniken i alla våra verksamhetsområden, vi behöver bara göra analysen och se vart behoven finns först, säger Anna Hörlén som nyligen tillträdde som Stockholms stads ai-samordnare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Hon berättar att intresset för ai är stort och att hon dagligen får frågor om vad den kan bidra med i stadens olika verksamhetsområden.
– Stadens behov är väldigt brett, det rymmer alltifrån miljö- och mobilitetsfrågor till stadsbyggnad. Men innefattar även barn- och äldreomsorg. Därför håller vi just nu på att koppla de olika behoven till den teknik som finns tillgänglig, säger Anna Hörlén.

Vill ta hjälp av näringsliv

Exakt hur ai-tekniken kan hjälpa till inom de olika områdena är en stor och komplex fråga. Anna Hörlén berättar att man vill få en närmare dialog med näringslivet och akademin eftersom de har stor kunskap i dessa frågor – men också för att de i sin tur ska få en ökad förståelse för hur stadens behov ser ut.
– Just nu undersöker vi bland annat hur ai skulle kunna hjälpa till i frågor som rör klimatet och demografin. Den ökande befolkningen är en enorm utmaning som innebär att allt färre ska försörja allt fler.

En rapport framtagen av SKR (Statens kommuner och regioner) visar att man kommer behöva rekrytera minst 500 000 personer till välfärden 2026. Och det förutspår ai-experten lär vara ett problem.
– Arbetskraften kommer inte att finnas och då handlar det inte om att ersätta de människor som arbetar inom välfärden idag, utan om att hitta helt nya lösningar.

Många användningsområden

Hon nämner att många administrativa och rutinmässiga arbetsuppgifter mycket väl skulle kunna ersättas av artificiell intelligens och tar några exempel på projekt som bedrivs idag.
– Stockholm vatten och avfall bevakar de vattenrör som finns under marken med hjälp av ai-teknik – för att undvika läckage. Och Fastighetskontoret samt Sisab (Skolfastigheter i Stockholm) övervakar och optimerar energiförbrukningen i sina fastigheter med hjälp av ai.

Hon tar även ett annorlunda förskoleprojekt i Region Skåne som ett exempel, där ai-roboten Lajban stöttar förskolepedagogerna genom att svara på barnens frågor.
– Barnen kan få information om hur deras dag ska se ut på förskolan genom att fråga Lajban. Roboten kan svara på frågor om vädret, vilka kläder barnen bör ta på sig eller vad det blir för mat till lunch.

Roboten ska främst ses som ett stöd snarare än en ersättare till pedagogerna och är ett exempel på hur man kan bygga in en ai-lösning för att avlasta personalen, menar Anna Hörlén.

Ett annat exempel står Stockholms stadsmuseum och stadsarkivet för. De bedriver ett projekt där man identifierar människor i gamla porträttfoton med hjälp av ai – och ansiktsigenkänning, som sedan kopplas till personuppgifter i databas.
– Man digitaliserar porträtt från 40 000 glasplåtar. En stor del har redan namn och adress men man vill koppla porträtten till persondata som finns i stadsarkivet. Det är jättespännande och det finns mer forskning som kan göras kring bilderna. Och genom namn och andra metadata som är framtagna med ai, som beskriver omgivning, kläder och utseende, kan andra bilder av personen spåras. Till exempel har stadsarkivet digitaliserade klassfoton, polisens signalementsregister, och fångrullar från Långholmens fängelse.

Fotnot: Stockholms stad är medlemmar i Ai Sweden som är ett nationellt center för accelerationen av tillämpningen av ai. Inom ramen för det driver Anna Hörlén även ett ai-nätverk för alla kommuner och regioner i Sverige.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.