Stopp för Telias fiberförvärv

Operatörer Teliasonera får inte gå vidare med förvärvet av företagsgruppen Zitius, Quadracom och Riksnet. Först vill Konkurrensverket genomföra en särskild undersökning eftersom det ser en risk för att Telia får en för stark ställning.

Det var i december 2013 som affären presenterades. Teliasonera planerade köpa ett antal bolag, kommunikationsoperatören Zitius med 160 000 anslutna hushåll, nätoperatören Quadracom Networks och tjänsteleverantören Riksnet, av MTG Broadcasting och Quadracom för närmare en halv miljard kronor. De skulle ingå i Telias svenska enhet Fiber Business.

Hela affären var villkorad av ett kodkännande från konkurrensmyndigheten och den 4 februari lämnade Telia in en anmälan om det planerade förvärvet till Konkurrensverket.

Sedan dess har KKV varit kontakt med kunder och konkurrenter som är verksamma på de berörda marknaderna och de har dragit slutsatsen att det är bästa att dra i bromsen.

För stora på fiber?

”Genom dessa kontakter har Konkurrensverket fått del av synpunkter om att koncentrationen skulle kunna leda till negativa effekter då den sammanslagna enheten, beroende marknadsavgränsning, får en marknadsandel om cirka 30 – 60 procent avseende kommunikationsoperatörstjänster. Koncentrationen skulle således kunna hämma den effektiva konkurrensen genom att den eliminerar ett betydande konkurrenstryck som kommunikationsoperatörer har varit utsatta för.”, skriver KKV i beslutet.

Det ser en risk för att andra tjänsteleverantörer ska tappa intresse för att erbjuda tjänster i de nät där Teliasonera är kommunikationsoperatör. Myndigheten ska även granska farhågor kring att förvärvet ökar Telias bestånd av fibernät.

KKV har nu tre månader på sig att utreda det planerade förvärvet och ska komma med ett beslut senast den 10 juni. Antingen blir det då grönt ljus eller ett förbud för Telia att genomföra köpet av Zitius, Quadracom och Riksnet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.