Stor brist på telekomfolk

Rapport IT&Telekomföretagen har presenterat en ny rapport som pekar på en stor brist på kompetenser inom it- och telekomsektorn. 

Rapporten som har fått det högst adekvata namnet ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn”, är en uppdatering av kartläggningen ”IT- och telekomsektorns kompetensbrist” från 2012. Den nya rapporten pekar på att efterfrågan på kompetens är minst lika stor nu som den var 2012, då man alltså senast kartlade kompetensbehovet i sektorn. Och det är inte bara bland it- och telekomföretag som det saknas kompetens, även i andra verksamheter vars huvudsakliga fokus inte är it och telekom, kommer dessa kompetenser att efterfrågas i högre utsträckning i framtiden. Alla typer av utvecklare och it-arkitekter är ständigt efterfrågade, men de absolut hetaste och snabbast växande bristområdena finns inom säkerhet och användbarhet. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020, därför bör dessa utmaningar ges högsta prioritet bland IT&Telekomföretagens medlemsföretag.

I rapporten lyfts också ett antal åtgärdsförslag fram. Först och främst vill man att regeringen fullt ut ska erkänna och förstå digitaliseringens djupgående effekter på hela arbetsmarknaden, för att kunna samordna resurser och optimera kompetensutvecklingen. En annan viktig åtgärd som tas upp är att skolan i så hög grad som möjligt bör digitaliseras för att bättre rusta eleverna för ett digitaliserat arbetsliv. Därefter pekas också intergrationen ut som ett område med potential. Vi måste helt enkelt bli mycket bättre på att ta tillvara på utrikesföddas kompetenser. Slutligen bör även jämställdheten främjas och kvinnors kompetenser måste tas till vara på, och orsakerna till den ojämna könsfördelningen på tekniska utbildningar bör undersökas ordentligt.

Bland de övergripande trender som bidrar till det kraftigt ökande kompetensbehovet nämns bland annat en ökad mobilitet med allt som det kräver, molntjänster och molnleverans, Prestandakrav på telekominfrastruktur, big data samt sakernas internet.

Här kan du läsa hela rapporten.

 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.