Stora datapotter och sms ökar

Operatörer Antalet mobilabonnemang låg under första halvan av 2015 kvar på samma nivå som samma period 2014, enligt statistik från PTS. Däremot förändras abonnemangstyperna.

Enligt siffrorna från PTS så var andelen abonnemang lika många första halvåret 2015 som samma tid 2014. Däremot förändras sammansättningen av mobilabonnemangen – abonnemang med små eller ingen datapott blir färre samtidigt som abonnemang med stora datapotter ökade med 9 procent.

Sms:andet ökar också. Ökningen på 1 procent kanske inte låter så dramatisk men det är första gången på flera år som PTS ser en ökning. Det är företags-sms:ande som ökar och analysen från PTS är att ökningen beror på att fler fasta abonnemang inkluderar sms.

Intäkterna från mobila tjänster steg med 4 procent procent och landade på 15,2 miljarder kronor under perioden. Främst är det en växande andel mobildata som driver intäktsökningar.

Allt mer av intäkterna – 70 procent – kom från fasta avgifter. Under perioden beräknas 225 000 Tbyte data ha överförts i svenska mobilnät.

Fast telefoni fortsätter att minska. 30 juni i år fanns 3,7 miljoner fasttelefoni-abonnemang i Sverige. 1,8 miljoner var ip-telefoniabonnemang vilket var en ökning med 8 procent mot året innan.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!