Stora telestörningar efter stormen

Avbrott [Uppdaterad] I stormen Svens spår är tio tusentals abonnenter i södra Sverige utan telefoni. Både fast- och mobil telefoni är drabbad.

Vid tiotiden på fredagsförmiddagen var störningarna på telenätet fortfarande stora efter den pågående stormen Sven. Främst är det kunder i Skåne, Västra Götalands län och Hallands län som drabbats. Kommunikationsmyndigheten Pts gör bedömningen att omkring 25 000 abonnenter är utan fast telefoni men osäkerheten är stor då många kunder inte kunnat felanmäla till sin operatör eftersom telefonin är utslagen.

Även mobilnäten har drabbats av stora störningar till följd av stormen.

I huvudsak är det avbruten strömförsörjning till mobilmaster och telestationer som gör att det inte går att ringa men när det gäller det fasta nätet så finns det också skador på ledningsnätet till följd av nedfallna träd.

Intensivt arbete med att återställa strömförsörjningen pågår av såväl kraftbolag som teleoperatörer.

– Vi prioriterar att få fram mer reservkraft till de sajter som ser ut att bli strömlösa under en längre tid, säger Markus Haglund som arbetar med kundkontaktfrågor hos Telia.

Eftersom stormen fortfarande pågår har Telia ännu inte någon komplett blid över läget.

– Personal från Skanova som driver det fasta nätet har inte kunnat ta sig ut till alla platser ännu så det blir först i morgon som vi med säkerhet vet hur stora skadorna blivit och hur länge störningarna kommer att hålla i sig. Preliminärt ser det ändå ut som om läget är något bättre än efter den senaste stormen Simone, säger Markus Haglund.

De största ströningarna har ännu varit på syd- och västkusten men Sven drar under dagen vidare åt nordost. Med sig har den stora mängder snö som eventuellt kan komma att påverka nätet även i landets östra delar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.