Störande kollegor plågar svenskar

Headset Sju av tio svenskar som jobbar på kontor störs av ljudmiljön på arbetsplatsen, ett problem som ofta förblir utan åtgärd.

Det är headsettillverkaren Plantronics som undersökt hur arbetstagare i de nordiska länderna upplever ljudmiljön på kontoret. 1 400 personer, 350 i varje land har deltagit i undersökningen och inte så förvånande finns det ett om än inte helt entydigt samband mellan hur vanligt det är att arbeta i öppna kontorslandskap och hur många som blir störda av ljudmiljön. Vanligast är det i Danmark där 69 procent av deltagarna hade sin arbetsplats i ett kontorslandskap och hela 86 procent av danskarna tycker också att de i någon mån störs av ljud.

Kollegorna mest störande i Sverige

Här i Sverige är det något färre, 58 procent, som arbetar i kontorslandskap, och följaktligen också något färre som tycker att kontorsljuden är störande, men med 71 procent som upplever ljudstörningar placerar sig svenska arbetsplatser på en föga smickrande andraplats. Inte i något annat nordsikt land upplevs heller kollegornas prat som lika störande som i Sverige. Mer än varannan svensk i undersökningen tycker att kollegorna står för de mest störande ljuden, medan en dryg tredjedel av finnarna tycker likadant.

Många struntar i problemen

Men trots att så många upplever ljudmiljön på sin arbetsplats störande, något som enligt underökningen resulterar i koncentrationsproblem, svårigheter att prata i telefon och sänkt produktivitet är det många företag som blundar för problemet. I mer än vart tredje företag där de anställda klagat gjordes inga åtgärder. På de svenska företag där man försökte att minska de störande ljuden var det också påfallande ofta som åtgärderna inte gav önskat resultat.

Att Plantronics publicerar den här undersökningen just nu har förstås en baktanke. De har nyligen lanserat ett nytt headset med aktiv bullerdämpning som är tänkt att stänga ute störande ljud på kontoret. Hur väl det fungerar i praktiken återkommer vi till i ett test i nästa nummer av Telekom idag.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.