”Största genombrottet var dialogen”

Certifiering Vi är inne i en genombrottstid för upphandlingar som också ställer hårda sociala- och miljökrav. Åtminstone är det vad TCO Developments, som certifierar hårdvara, anser.

”Största genombrottet var dialogen”

I hög grad är det företagens och organisationernas vilja att hävda sig gentemot varandra som driver på ett intresse för den typen av krav i en upphandling. Den cyniske skulle kunna säga att det rör sig om fåfänga. Men enligt Maria Sjölund, marknadsstrateg på TCO Developments, kommer det att bli allt vanligare med sociala eller miljömässiga faktorer i upphandlingar. Och enligt henne var 2014 ett genombrottsår.

– Det största genombrottet var den direkta dialogen. Nu ser vi att inköparna är med och vill driva frågorna. Det har blivit lättare inom organisationer att få igenom det här internt, beslutsfattare förstår att de måste ha en övergripande policy för att vara trovärdiga, säger Maria Sjölund.

Och sedan är bollen satt i rullning. Om ett företag sätter en policy måste de leva upp till den. Sedan vill konkurrenten också hävda sig – då kanske det får bli lite dyrare utrustning också.

– För att göra sitt jobb måste inköparna följa policyn, och då kan de motivera en dyrare produkt för att leva upp till den, säger Maria Sjölund.

TCO Development arbetar bland annat med TCO Certified, en hållbarhetscertifiering för hårdvara, och det kan vara värt att hålla lite i minnet att det ligger i deras intresse att förmedla den här bilden. Men det finns tydliga tecken från officiellt håll att något är på gång att ändras.

EU:s nya upphandlingsdirektiv, som antogs av Europaparlamentet förra året, ger myndigheter större möjlighet att lägga vikt vid andra parametrar än pris. Än så länge är det inte på plats i medlemsländernas lagstiftning, men Maria Sjölund tror att de nya planerna ändå kan ge effekt redan i år.

Som ett exempel från förra året nämner hon den tyska motsvarigheten till vår arbetsförmedling, som använt hållbarhetsformuleringar i sin upphandling.

– Nu vet de flesta att det är på gång, och då tror jag att det redan nu kan påverka, säger hon.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.