It-strul kostar miljarder

Usability Fackförbundet Visions medlemmar förlorar i genomsnitt 26 minuter per arbetsdag på it-strul. Det innebär en kostnad enbart i den gruppen på cirka 2,6 miljarder kronor årligen. Lösningen är att ta med personalen mer i utveckling och upphandling av it, menar Vision.

Uppgifterna kommer från en undersökning som Vision gjort bland sina 170 000 medlemmar tillsammans med TCO Development. Rapporten visar på tydliga samband mellan inflytande vid inköp och utveckling av systemen och hur nöjd man är med dessa både när det gäller möjligheter att samarbeta, styra sitt eget arbete och kvaliteten i det man gör.

Figur från Visions rapport IT i välfärdens tjänst. (Klicka för förstoring.)
Figur från Visions rapport IT i välfärdens tjänst. (Klicka för förstoring.)

Resultaten blir avsevärt mycket bättre om medarbetaren har haft ett inflytande på ett tidigt stadium. Detsamma gäller kring it-systemens möjligheter att reducera stress och strul, samt möjligheten att använda resurser mer effektivt.

– För en hållbar digital arbetsmiljö måste medarbetarna involveras tidigt i processen för att i möjligaste mån ta fram it-system som i hög grad stöder verksamheten och som inte skapar onödig belastning på medarbetarna eller lägre kvalitet på tjänster och produkter, säger Jimmy Flink, ansvarig för Users Award på TCO Developmenet.

För det är dyrt när it-systemen krånglar och hindrar medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Tidsförlusten beräknas enligt egen skattning till 26 minuter per dag och person. Det innebär att Visions medlemmar sitter med lön för 2,6 miljarder kronor utan att kunna producera det de är anställda för. Utöver det kommer övriga anställda, verksamhetens produktionsbortfall och kvalitetsförluster.

Enligt undersökningen tycker 16 procent att it-systemen inte har de funktioner som krävs för att få arbetet utfört. Mellan 74 och 84 procent är nöjda med användarvänligheten, beroende på vilka av it-systemens funktioner det handlar om. Det finns en tydlig potential i att göra systemen mer intuitiva och att bygga in möjligheter att ångra åtgärder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.