Studie: 5g driver investeringarna i privata nät

Mobilnät I år räknas investeringarna i privata nät ligga på 5,5 miljarder dollar. Men med 5g har intresset ökat enormt och 2023 beräknas investeringarna ökat till 12 miljarder dollar. 

Studie: 5g driver investeringarna i privata nät

Det är i en ny studie som Juniper Research tittat på hur investeringarna i nätverkshårdvara för privata nät ser ut framöver. Och det analysfirman ser är att de förmågor som 5g nu kommer med driver på intresset rejält.

Enligt studien så kommer cirka 5,5 miljarder dollar investeras i år, men till 2023 kommer detta ha ökat med 116 procent till 12 miljarder. Och Juniper Research menar att det är tillverknings, gruv- samt energiindustrin som med nära 59 procent av de beräknade investeringarna är de mest framträdande.

Operatörernas roll utmanas

Men att det satsas allt mer på privata nät innebär även att traditionella operatörer utmanas. Enligt studien så kommer dagens stora nätägare vara förlorare medan telekomföretag som Ericsson och Nokia lär vara vinnare. Detta genom att det är dem som levererar hårdvaran samt den direkta servicen till företag som ska bygga privata nät.
– Eftersom privata nät oftast är helt separata från publika nät så innebär det att rollen en traditionell mobiloperatör spelar är minimal. Det innebär att hårdvaruleverantörer och systemintegratörer är de som kommer dominera, lite beroende på hur regelverken ser ut, säger James Moar som skrivit rapporten.

I studien framgår det även att utbredningen av privata nät är väldigt ojämn. Skälet är helt beroende på hur flexibel spektrumallokeringen är. I Tyskland och USA har man kommit längst med olika former av lokala frekvensutrymmen – vilket resulterat i att de två enligt rapporten kommer stå för runt 30 procent av alla investeringar år 2023.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.