Studie: Chefer oense kring vad multimoln egentligen är

Molnet Begreppsförvirring, egna definitioner och avsaknad av samstämmighet. I en ny undersökning av IDC framgår det att det saknas kunskap kring vad multimolnlösningar egentligen är.

Studie: Chefer oense kring vad multimoln egentligen är

Framtiden sker i ”molnet” är det många som lite vagt uttrycker det. Men vilket moln, hur kan de blandas och vad skiljer de olika åt? Enligt en studie av IDC  beställd av Dell saknas det samstämmighet kring vad multimolnlösningar egentligen är.

Så för att bringa klarhet i debatten har nu analysföretaget etablerat en egen definition samt ett tydliggörande hur multi- skiljer sig mot hybridmoln.
– Utvecklingen har gått snabbt och det är tydligt att många fortfarande kämpar med att förstå exakt hur allt hänger ihop. För att ta nästa steg i utvecklingen tror vi att det kan vara värdefullt att nå en samsyn kring centrala definitioner, som exempelvis multimolnmiljöer, säger Mathias Gyulai, lösningsarkitekt på Dell.

Hur skulle du bäst beskriva multimolnmiljöer?

I studien ställdes frågan: Hur skulle du bäst beskriva multimolnmiljöer?
Så har svarade respondenterna

· 25 procent: Minst två tjänster av samma sort exempelvis IaaS, som integreras av IT för att säkerställa övervakning och regelefterlevnad

· 21 procent: Användning av molntjänster från flera externa molnleverantörer

· 21 procent: Användning av flera olika typer av molntjänster, både privata och publika IaaS-tjänster

· 17 procent: Möjligheten att stärka infrastrukturkapacitet från en dedikerad privat miljö till en publik molnmiljö

· 16 procent: Att vissa applikationer körs off-premise och kopplas ad-hoc till de som körs på plats, exempelvis via API:er

Fotnot: IaaS, infrastruktur som tjänst innebär tillgång till virtuella datacenter med självbetjäning. 

Multimoln = en organisationsstrategi

Den undersökning IDC genomfört har nordiska organisationer fått fem olika beskrivningar av multimoln – och därifrån valt den som bäst överensstämmer med den egna uppfattningen. Resultatet var spritt och endast en fjärdedel valde definitionen ”minst två tjänster av samma sort, exempelvis SaaS, som integreras av it för att säkerställa övervakning och regelefterlevnad.” Alltså den definition som IDC själv valt.
– IDC beskriver multimoln som en organisationsstrategi eller arkitektoniskt angreppssätt för att utforma komplexa digitala tjänster som inkluderar användning av molntjänster från fler än en molnleverantör. Det kan vara direkt konkurrerande publika och privata molntjänster, publik lagringsleverantörer eller IaaS och SaaS från en eller flera leverantörer, säger Mathias Gyulai.

Det man menar från analysföretagets håll är att multimolnsmiljöer tar ett större grepp än hybridmoln samt att de definieras av de kostnader och den komplexitet som krävs för att hantera och övervaka de många olika möjligheterna. Men undersökningen visar enligt IDC att alla inte har samma syn och det innebär att det finns ett utbildningsarbete att göra för att nå samstämmighet.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!