Studie: It-chefer tappar allt mer inflytande

Bransch Från ledningsgrupp – till en allt mer marginaliserad roll. Digitaliseringen gör att den traditionella It-chefens inflytande urvattnas, det framgår av ny forskning.
– Rollen som CIO ersätts nu alltmer med vad som kallas CDO, säger Johan Magnusson vid Göteborgs universitet.

Studie: It-chefer tappar allt mer inflytande

Det är länge sedan det stod klart att digitaliseringen skulle omstöpa arbetsplatser och samhället i stort. Och en av de som marginaliserats allt mer i och med förändringen är it-chefen. Detta från en person som var självklar på en av ledningsgruppens stolar – till att bli en mer marginaliserad profession. Det visar studier man gjort vid Göteborgs universitet. I allt större utsträckning ersätts it-chefen (CIO) vid beslutsborden av en digitaliseringschef (CDO, Chief Digital Officer).

– IT-cheferna har fått släppa kontrollen över omställningen till förmån för CDO:s vilket kan leda till konflikter och maktkamp över vilka beslut som ska tas av vem, säger Johan Magnusson, docent vid institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet.

Men bara för att den traditionella it-chefen tappat inflytande, är ansvarsområdet, med it- nätinfrastreukturfrågor, inget som försvinner. Tvärtom. Johan Magnusson menar att det fortfarande behövs en it-ansvarig inom alla större organisationer. Däremot kommer det strategiska inflytandet allt mer tas över av digitaliseringschefer. Och det menar även inträdesbiljetten till ledningsgruppen.

– Efter millennieskiftet stod it-chefen på topp i organisationerna med stor makt att påverka i vilken riktning organisationerna skulle gå. Men sedan dess har vi sett en minskning i möjligheten att ha inflytande och ta beslut, samtidigt som yrkesrollen gått från specialist till generalist, säger Johan Magnusson.

”Fastnat i ett defensivt arbetssätt”

Johan Magnusson har i sin forskning intervjuat 19 IT-chefer i stora organisationer (fler än 250 anställda) där åtta av de intervjuade arbetade inom offentlig sektor och elva inom privat sektor, samtidigt som olika typer av litteraturstudier genomförts.

Vad som händer i framtiden med den traditionella IT-chefens roll är tydligt, enligt både de chefer som intervjuats i studien och Johan Magnusson.

– Den traditionella IT-chefen har fastnat i ett defensivt arbetssätt som prioriterar besparingar. Digitaliseringen för med sig nya utmaningar, och här har IT-chefen tappat initiativet, varpå man lämnar över den strategiska frågan till andra yrkesroller. Konsekvenserna av denna marginalisering blir en otydlighet gällande ansvar för digitalisering och i förlängningen en bristande digital förmåga för organisationen.

 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.