Studie: Därför misslyckas majoriteten av ai-satsningarna

Ai Stort intresse, men många missar. I en ny rapport framgår det att företag ser vikten av ai, men att inte ens 40 procent av de som investerat i tekniken fått ut någon positiv effekt.

Studie: Därför misslyckas majoriteten av ai-satsningarna
Andreas Lundmark, nordisk chef BCG Gamma

Det är i rapporten ”Winning with AI: Pioneers Comvine Stratagey, Organzational Behavior and Technology” som Boston Consulting Group (BCG) och MIT Sloan Management Review gått igenom hur lyckade ai-implementeringar varit för företag. I studien har 2 500 företagsledare i 97 länder fått svara på frågor – och resultatet är nedslående.
– Vi möter många företag som investerat mycket i att experimentera med AI. Det kan vara användbart i lärandet, men för att AI ska generera värde måste den skalas upp med hjälp av en organisation som är väl förberedd och rustad. Det är väldigt enkelt att tjusas av det som är tekniskt fängslande, säger Andreas Lundmark, nordisk chef för BCG Gamma.

Av de tillfrågade säger nio av tio att de ser ai som en affärsmöjlighet. Men samtidigt säger sju av tio som investerat i tekniken att de inte fått några, eller på sin höjd minimala effekter hittills.
Problemen ligger enligt studien ofta i att ai allt för ofta ses som ett it-projekt istället för en grund för den övergripande affärsstrategin. Därtill är det många som gör stora riskabla satsningar – trots att organisationen inte är mogen för det.
De som lyckats med sin ai-satsning har enligt rapporten insett att ai handlar mer om teknik och har en holistisk syn på vad den kan innebära för företaget.

Läs hela rapporten här

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!