Studie: Så har Covid förändrat våra internetvanor

Corona Ja till fortsatt hemjobb, men nej för hemskolning. I årets upplaga av Svenskarna och internet framgår det tydligt hur den pågående pandemin påverkar hur vi använder internet.

Studie: Så har Covid förändrat våra internetvanor

Att 2020 blivit ett år som inget annat är det nog få som skulle ifrågasätta. Och i år har vi fått vänja oss vid inte bara hemarbete – utan digitala fikan och after work via webbkamera. Därför är det inte förvånande att se att den här typen av digitalisering återspeglas i Internetstiftelsen rapport Svenskarna och internet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

I studien har man samlat in data från första samt tredje kvartalet 2020 och kan se hur pandemin har påverkat svenskarnas digitala liv.
Så vad kan man då utröna? Jo, att under pandemin har över 40 procent av alla internetanvändare jobbat hemifrån och fler än nio av tio vill fortsätta göra det framöver. Kanske inte på heltid, men man tycker att det fungerat bra och ser fördelarna med att inte lägga tid på pendling. Därtill har de som jobbar heltid på distans ökat från två till 23 procent.

Studenter föredrar fysiska klassrum

Dock tycker inte alla att det är lika fantastiskt med distansarbetet. Bland de som studerar är missnöjet stort och majoriteten av de som blivit hemskickade föredrar lektioner i ett fysiskt klassrum. Av de tillfrågade angav även var tredje att de ansåg att distansundervisning ökade arbetsbördan. Tittar vi på gruppen gymnasieelever tycker fyra av tio att det egna lärandet blir lidande och två tredjedelar svarar att det är lättare att fuska på digitala prov.
– Många av våra arbetsplatser var på sätt och vis redan förberedda för distansarbete. Det har länge funnits verktyg för att chatta, videoträffas och dela filer över nätet, och många hade redan jobbat hemifrån någon gång. I jämförelse togs skolorna på sängen av pandemin, och övergången till distansstudier har kanske visat sig kräva mer eftertanke och planering för att kunna mäta sig med det fysiska klassrummet, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen.

Skärmtid har gjort att pensionärer känner sig inkluderade

För den äldre generationen har pandemin inneburit att man nu tvingats till digitalisering. Pensionärer har börjat e-handla skapa användarkonton på sociala medier. Och till skillnad från unga, så har den ökade skärmtiden lett till att de känner sig mer sociala och inkluderade – vilket står i bjärt kontrast till gruppen studerande.
Digitala vårdtjänster är något som den äldre gruppen använder mycket, men även digitala kulturevenemang har blivit populärt – och något som de svarande säger att de gärna fortsätter med även efter pandemin.
– Även om många pensionärer har blivit allt mer digitala det senaste årtiondet är det nog nu under pandemin, då många faktiskt tvingats att pröva nya sätt att kommunicera och handla på nätet, som de upptäcker hur bra, roligt och användbart nätet kan vara. Där digitaliseringen tidigare setts som en jobbig process eller ett nödvändigt ont, kanske det nu har visat sig hur roligt det är att videochatta med barnbarnen eller hur smidigt det är att klicka hem mat från webben, säger Måns Jonasson.

Urval av nyheter från Svenskarna och internet 2020

Internetanvändande och skärmtid

– Var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin – Digital skärmtid får pensionärer att känna sig mer sociala – men känslan är tvärtom bland de studerande – Missnöjet med både andras och den egna digitala skärmtiden på fritiden har ökat under pandemin

Arbeta hemifrån

– Att arbeta hemifrån heltid har mer än tiofaldigats under pandemin – Två tredjedelar av tjänstemännen har arbetat hemifrån minst någon gång under pandemin – jämfört med en dryg tredjedel före pandemin – 8 av 10 av de som arbetat hemifrån under pandemin tycker att det har fungerat bra och 9 av 10 av hemarbetarna vill fortsätta göra det i framtiden

Digitala vårdtjänster

– I kvartal 3 har nyttjandet av digitala vårdtjänster överlag minskat jämfört med kvartal 1 –Pensionärer har nyttjat digitala vårdtjänster i högre utsträckning under pandemin – Nära 7 av 10 internetanvändare som är 76+ år har nyttjat någon e-vårdtjänst under pandemin

E-handel och digitala betallösningar

– Var fjärde internetanvändare har e-handlat i högre utsträckning under pandemin – Flest nya e-shoppare återfinns bland de allra äldsta 76+ år – Både mobilt bank-id och Swish har ökat bland pensionärerna under pandemin – Landsbygdsbor har under pandemin kommit ikapp stadsbor i användandet av Swish och mobilt bank-id

Digital integritet och källkritik

– Under pandemin känner sig allt fler oroade över att få sin integritet kränkt av storföretag på nätet – Det har under pandemin blivit svårare för internetanvändarna att avgöra vilken information på nätet som är sann eller falsk

Mediekonsumtion

– Tv-kanalernas playtjänster har gått om traditionellt tv-tittande – Nära 2 av 10 köper varor på rekommendation av känd influencer – Var fjärde har använt myndigheters webbplatser som en av de huvudsakliga källorna för uppdateringar om coronaviruset – 9 av 10 pensionärer har haft tv som huvudsaklig källa för ny information om coronaviruset

Sociala medier

– 9 av 10 internetanvändare använder sociala medier och fler använder sociala medier under pandemin – Instagram växer mest hos pensionärer – Tiktok och Twitch domineras av de som är 25 år eller yngre

Digitala kommunikationstjänster

– 8 av 10 har haft ett videosamtal under pandemin – 2 av 10 pensionärer har haft videosamtal varje vecka under pandemin

Digital utbildning

– En fjärdedel av internetanvändarna har deltagit i en distansutbildning under pandemin – Knappt 3 av 10 gymnasieelever anser att det egna lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans – 2 av 3 gymnasieelever anser att det går lättare att fuska på digitala prov

Digitala beteenden

– 3 av 10 som arbetat hemifrån under pandemin har för första gången haft en digital after work – Var fjärde internetanvändare som är 76+ år har sett ett kulturevenemang live online under pandemin – 3 av 4 studerande män har porrsurfat under pandemin

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.