Studie: Så mycket växer 5g-intäkten kommande år

5g Nära nog en femdubbling på tolv månader. Enligt Juniper Research kommer den globala tillväxten för 5g blir rejäl det kommande året.

Studie: Så mycket växer 5g-intäkten kommande år

Det kanske förefaller som att 5g släpar fötterna efter sig. Det har varit mycket snack om den nya radiotekniken, men ännu så länge har det varit mer mer prat om – än ren business. Men de kommande tolv månaderna så kommer en rejäl upptrappning att ske, det förutspår Juniper Research.

Enligt analysbyrån kommer operatörernas intäkter från 5g FWA att öka från 515 miljoner dollar 2022 till 2,5 miljarder dollar 2023. En tillväxt på 480 procent sett år till år. Skälet till den rejäla tillväxten beror självfallet på nätutbyggnaden samt att tjänster som drar nytta av tekniken växer fram. 

Juniper Research skriver att de uppskattar att tillväxten på fem år nu kommer öka markant och 2027 beräknar de att de globala intäkterna når 24 miljarder dollar. Framförallt kommer det vara konsumentmarknaden som driver upp intäkterna och faktum är att i studien framgår det att hela 96 procent kommer därifrån. Efterfrågan på höghastighetsstreaming, spel samt smarta hem-system lyfts fram som pådrivare

– Fördelarna med FWA är nu jämförbara med de tjänster som använder fiberbaserade nätverk. Operatörer har en uppenbar möjlighet att generera intäkter från bredbandsabonnemang direkt till slutkunder baserat på deras existerande 5g-infrastruktur, säger Elisha Sudluw-Poole, författare till studien i ett uttalande.

Utöver att titta på intäkter lyfter studien fram att privata nätverk kommer vara en stor möjlighet för operatörer. 

Läs Juniper Research studie här.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.