Sundcom-bolag i rekonstruktion

Bransch Compit Support, ett bolag i Sundcom-sfären, är i rekonstruktion. Problemen uppges hänga ihop med konkursen i Sundcom Partner för ett och ett halvt år sedan.

Jan Johannesson, som numera äger de fyra Sundcom-bolagen själv, ansökte om företagsrekonstruktion i Compit Support den 24 juli, vilket beviljades av Malmö tingsrätt dagen efter. Enligt balansräkningen skulle en konkurs den 31 juli ha inneburit en brist i bolaget på drygt 2,1 miljoner kronor.

Compit Support har tagit över den utbildnings- och konsultverksamhet inom telekom som tidigare låg i Sundcom Partner. Verksamheten omsatte verksamhetsåret 2012 – 2013 närmare nio miljoner kronor och hade åtta anställda.

Så här beskriver företagsrekonstruktören Urban Hjelm vid Advokatfirman Nova vad som hände efter Sundcom Partners konkurs i februari 2013, då bristen i det bolaget låg på cirka 7,7 miljoner kronor enligt konkursbouppteckningen:

”Bolaget (Compit Support, reds. anm.) tyngdes av Sundcom Partner AB:s konkurs och fick strax därefter betalningssvårigheter. Konkursen innebar avslutande av hyreskontrakt och kostsamma omförhandlingar. Bolaget fortsatte att förse tidigare underkonsulter med uppdrag i hopp om att trenden skulle vända, för att inte förlora värdefull kompetens ur nätverket. När trenden inte vände avslutades samarbetet med de flesta av de tidigare underkonsulterna.

Bolaget gjorde under våren 2014 ytterligare nedskärningar i form av uppsägningar och kunde därigenom nå en balans mellan intäkter och kostnader som tog verksamheten till en faktisk lönsamhetsnivå. När bolaget väl nådde lönsamhetsnivån under våren var likviditetskrisen redan ett faktum.”

I och med rekonstruktionen har Compit Support fått en möjlighet att lägga upp en plan och betala av sina skulder, samtidigt som de löpande kostnaderna ska hanteras direkt. Oprioriterade fordringsägare föreslås ett ackord med utdelning på mellan 25 och 50 procent.

Beslutet om företagsrekonstruktion gäller tre månader och kan förlängas i som mest upp till ett år.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.