Sundcom Partner begärt i konkurs

Sundcom Partner har begärts i konkurs. Orsaken är en för stor kostym och en kraftig svacka i efterfrågan. Planen är att flytta verksamheten till ett annat bolag i företagsgruppen och starta om där.

Måndag den 11 februari begärdes Sundcom Partner AB i konkurs vid Malmö Tingsrätt genom en egen ansökan. Som skäl angavs att företaget hamnat på obestånd. Edgångssammanträde ska hållas den 4 april och Ola Sellert vid Trädgård Advokatbyrå har utsetts till konkursförvaltare.

Sundcom Partner är det bolag inom Sundcom Group som har stått för merparten av verksamheten och runt 70 procent av omsättningen. Det handlar bland annat om användarutbildning och andra tjänster kopplade till upphandling och implementering av nya kommunikationslösningar.

– 2012 blev ett rekordår, med 20 procent i ökad omsättning. Men vi borde ha vidtagit kraftigare åtgärder under hösten för att möta den nedgång som blev särskilt djup under december och januari, säger Jan Johannesson, vd både i moderbolaget Sundcom Group och det konkursförsatta Sundcom Partner.

Startar om

Enligt Jan Johannesson hade de uppsägningar som gjorts för att minska kostnaderna ännu inte fått någon effekt i början av året, när läget började bli kritiskt. Man analyserade ännu kraftigare sparåtgärder men insåg att det var för sent.

Nu är istället planen att flytta verksamheten till ett annat bolag i företagsgruppen och starta om där.

– Vi har inte alls lagt ner, utan ser det här som en möjlighet att omforma och utveckla verksamheten. Till en början handlar det om att fullfölja våra pågående leveranser och åtaganden, säger Jan Johannesson, som i skrivande stund inväntar besked om konkursförvaltaren får möjlighet att driva verksamheten vidare till den 11 mars, vilket skulle ge Sundcom det utrymme som behövs för att starta om.

– Sedan vi fattade beslutet har vi fått in flera fina uppdrag och förfrågningar, säger Jan Johannesson.

Omställning i marknaden

Förutom konjunkturläget är det pågående teknikskiftet en viktig faktor bakom konkursen för Sundcom, menar Jan Johannesson. Behovet av rena användarutbildningar förändras när alltfler företag går över till molntjänster och uc-lösningar som exempelvis Microsoft Lync.

För att matcha det här skiftet behöver Sundcom skaffa en del ny kompetens och ställa om sina erbjudanden.

Det är 17 anställda i Sundcom Partner som berörs av konkursen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.