Svagt kvalitetsbetyg för it-konsulter

Svenskt Kvalitetsindex redovisar idag resultatet av sina kundnöjdhetsundersökningar för fyra typer av företagstjänster. It-konsulterna hamnar i botten.

Det är inga jätteskillnader mellan hur nöjda kunderna är med it-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister men de förstnämnda har helt klart lägst kundnöjdhet på 65,8 jämfört med juristernas 76,6. Studerar man dessutom resultatet för de tre största leverantörerna blir resultatet ännu dystrare; Tietoenator, Logica och IBM ligger alla på strax över 60. Mindre företag ligger dock bättre till hos kunderna och för konsultbolag med upp till 49 anställda är nöjdhetsindex 69,8.

Lovar runt och håller tunt

Förklaringen till de låga siffrorna ligger enligt rapportens sammanfattning i att företagen lovar mer än de kan hålla och därmed inte lever upp till de förväntningar som de själva skapar.

Telefonintervjuer

Resultaten bygger på svaren från telefonintervjuer med drygt 3 500 enskilda företagare som representerar hela svenska efterfrågan på dessa tjänster. Inom respektive slumpvis utvalt företag (arbetsställe) har den/de befattningshavare som ansvarar för relationerna med tjänsteleverantören i fråga intervjuats.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.