Svenska bredbandskunder nöjda med sin leverantör

bredband I en tid när distansarbete blivit vardag är ett snabbt och stabilt bredband viktigt för både privat- och företagskunder. Årets studie från SKI visar att bredbandskunderna blivit något mer nöjda samtidigt som de ställer allt högre krav på snabbhet, enkelhet och pålitlighet i kundrelationen.

Svenska bredbandskunder nöjda med sin leverantör

Ett snabbt och stabilt bredband har blivit en självklarhet för både företag och privatpersoner. Svenskt Kvalitetsindex noterar att kundernas upplevelse av stabilitet och hastighet blivit allt bättre, vilket också gett utslag i en ökad kundnöjdhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

På företagssidan har kundnöjdheten ökat från index 68,1 förra året till 68,5 i år och på privatsidan från 63,3 till 63,4.

Men även om själva produkten och tjänsten fått allt bättre omdömen måste begrepp som snabbhet, enkelhet och pålitlighet också gälla hela kundrelationen, menar Johan Parmler, vd för SKI.

”Kraven har ökat markant”

– Det här är inget nytt i årets studie utan kunderna har efterfrågat smidigare lösningar vid problem, störningar och supportärenden under en längre tid. Kraven har ökat markant under pandemin och fortsätter att göra det, säger han i en kommentar.

Av SKI:s breda branschstudier framgår tydligt att kunderna gärna hanterar problem och supportfrågor på egen hand genom olika gör-det-själv-lösningar. Men när det krävs att kundtjänsten kopplas in är omdömet långt ifrån bra.

– Det handlar om svarstider, bemötande och kompetens där nivåerna ligger kvar på relativt låga nivåer jämfört med andra sektorer, säger Johan Parmler. Det har lett till att kunder som är i kontakt med sina leverantörer är mindre nöjda än de som inte har varit det.

Det här är ett fenomen som märks även i flera andra branscher, konstaterar han.

– Kundkontakt har historiskt set i regel genererat nöjdare kunder. Men det är långt ifrån en självklarhet i dag. Snabb uppkoppling måste även gälla kundkontakterna, säger han.

Bland företagskunderna har den positiva trenden sedan 2019 fortsatt även i år.

– I den här delen av telekomsektorn så har det över tiden skett en förbättring kring både image- och servicefrågor som gjort kunderna mer nöjda. Förra året beskrev vi det som att företagskunderna känner sig mer omhändertagna och det gäller även i år, förklarar Johan Parmler.

Bredband företag

Telia 69,2

Övriga 68,7

Branschen 68,5

Tele2 67,8

Telenor 67,7

Tre 66,4

Bredband privat

Ownit 71,4

Bahnhof 69,8

Övriga 69,4

Bredband2 68,0

Branschen 63,4

Telenor 62,9

Tre 61,8

Tele2 61,4

Telia 60,1

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.