Svenska e-legitimationer kan snart gälla utomlands

Digitalisering Ett första steg för att göra svenska e-legitimationer giltiga i andra länder. Det innebär att du inom kort ska kunna använda offentliga e-tjänster i andra EU-länder.

Svenska e-legitimationer kan snart gälla utomlands

Att e-legitimationer är ett viktigt steg i digitaliseringen går inte att nog understryka. De möjligheter som det innebär gör att vi i dag kan komma åt allt från säkra banktjänster till försäkringskassan och skatteverket via datorn.
När det gäller att nå svenska offentliga e-tjänster kan i dag e-legitimationer från elva andra länder användas. Men hittills har de svenska legitimationerna inte gått att köra utomlands.

Men nu blir det ändring på det. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG; har nyligen lämnat in en så kallad föranmälan till EU om att de svenska e-legitimationerna även ska gälla bortom rikets (digitala) gränser.
Det här är första steget och under våren kommer de andra länder som ingår inom Eidas-samarbetet att återkoppla. Därefter kommer Sverige att göra en formell anmälan om att våra e-legitimationer ska börja accepteras av offentliga e-tjänster i andra EU-länder samt Norge, Island, Färöarna och Lichtenstein. Planen är att det ska ske under hösten.

Eidas är en viktig del i EU:s vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag samt för människor att fritt bo, studera och jobba över landsgränserna.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.