Svenska företag blundar för mobila hot

Mobila arbetssätt, smartphones och surfplattor ligger högst upp på svenska företags data- och telekomagenda under 2012. Men enligt Tele2:s Företagspanel är det få som prioriterar säkerheten.

Svenska företag blundar
för mobila hot

Att hantera säkerheten till följd av att allt fler använder smarta mobiler är ett gissel för arbetsgivarna. Det visar Tele2s senaste Företagspanel baserat på svar från beslutsfattare på 1754 privata och offentliga verksamheter.

Men fastän varannan beslutsfattare tycker att det är en utmaning att hantera säkerheten har bara var femte verksamhet faktiskt vidtagit åtgärder för att begränsa säkerhetsriskerna.

– Användarnas mobila enheter är fyllda med affärskritisk information, men ska även ses som en port till företagens interna system och infrastruktur. Och trots att det tycks finnas en medvetenhet om riskerna verkar frågan sakna prioritet, säger Anders Långsved, chef för Tele2 Business.

Istället för att ignorera problemet menar han att man bör ta tag i det i tid.

– Viktiga steg är att få medarbetarna att förstå riskerna och att utarbeta tydliga riktlinjer för användning av de mobila enheterna, fortsätter han.

Heta säkerhetstips

För att hjälpa företag på traven med hanteringen av säkerheten för smarta mobiler delar Tele2 med sig av några råd.

1. Byt lösenord och lösenkoder ofta. Genom att aktivera en säkerhetskod på din mobila enhet ökar chanserna för att lokalt lagrad information hålls säker om enheten skulle komma i fel händer.

2. Uppdatera säkerhetsmjukvaran kontinuerligt.

3. Undvik att koppla upp dig på okända wifi-nätverk. Håll dig till slutna nätverk och kända operatörer så minimeras riskera för intrång.

4. Skippa spel och privata appar i jobbtelefonen. En bra grundprincip är att inte ladda ner spel eller appar till jobbmobilen, eller ens besöka webbsidor, om du är osäker på källan.

5. Stäng av de funktioner du inte använder för tillfället, såsom wifi eller bluetooth.

6. Ladda ner e-post på en extern webbaserad server istället direkt i telefonen. På så sätt skyddas informationen även om du blir av med telefonen.

7. Utbilda medarbetarna i grundläggande mobil säkerhet. Investera en timme av medarbetarnas och företagets tid i att gå igenom riskerna och betona hur medarbetarna själva kan minimera dem genom att agera med sunt förnuft.

Fakta

Största utmaningarna 2012

* Möta användarnas krav på ny teknik och funktionalitet

* Hantera säkerheten till följd av fler smarta mobiler

* Hantera ökade kostnader till följd av fler smarta mobiler

* Begränsade personalresurser

* Ro i hamn utvecklingsprojekt

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.