Svenska företag kämpar med sin digitala mognad

Rapport De digitala frågorna står högt upp på företagens agenda – men många lyckas ändå inte med transformeringen. Det visar ”Digital mognadsstudie i privat sektor 2017”.

Svenska företag kämpar med sin digitala mognad
Holger Ellgaard

För tredje gången har konsultbolaget Acando genomfört en studie av den digitala mognaden inom privat sektor. Totalt har 200 företag intervjuats, och undersökningen visar att de digitala frågorna står högt upp på deras agenda. Men trots att 84 procent säger sig ha en tydlig digital målbild lyckas långt ifrån alla företag realisera och ta hem affärsnyttan med satsningarna.

De som lyckas har en vägledande digital strategi, men 56 procent kommunicerar den inte regelbundet. 50 procent har ingen samsyn kring vart de är på väg – och 44 procent vet inte hur de ska ta tillvara på nya digitala möjligheter.

Många misslyckas med den digitala transformeringen

– De digitala frågorna prioriteras på ledningsnivå men vi ser att många företag inte lyckas med den digitala transformeringen eftersom strategin inte genomsyrar organisationen, säger Sara Tavakolizadeh, senior konsult inom digital strategi och transformation på Acando.

Studien visar även att kundförståelse har blivit viktigare för företagen. 72 procent svarar att området styr den digitala strategin. Men trots att fler samlar in kunddata än tidigare, och därmed har bättre förutsättningar att lära känna sina kunder, lyckas allt färre företag erbjuda en sammanhängande kundupplevelse.

Lederna satsar på innovation

De digitala lederna satsar också på innovation och förmågan att möta kundbehov. Men många kämpar med att få kunderna att faktiskt använda företagets nya digitala produkter eller tjänster. Utmärkande för bolagen som gör lyckade lanseringar är att de använder prototyper, datadrivna beslut och har en kultur där misslyckanden är tillåtet.

Den digitala utvecklingen skiljer sig stort mellan olika branscher. Sedan den senaste studien har transport och logistik utvecklats starkast. Branschen utvecklar nya sätt att köpa produkter och tjänster. En växande global e-handel som ökar efterfrågan på effektiva och skalbara distributionslösningar gör även att transport och logistik utvecklats starkt men även detaljhandeln som ligger högt i digital mognad.

Trots att industri och energi är den bransch som storsatsar på de digitala frågorna har de legat på den lägsta nivån av alla branscher inom digital mognad. I studien nådde de dock betydligt högre. Bank, finans, försäkring är de enda som haft en negativ utveckling.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!