Svenska säljare saknar system för mobilt arbete

Nästan alla säljare i Sverige har en bärbar dator och mobiltelefon. Däremot är det sämre ställt med den mobila kopplingen till affärssystem, internet och kommunikationstjänster som e-post. Det visar en ny Temo-undersökning.
– Mobilitet handlar inte om prylar, utan om att ha tillgång till affärskritisk information oberoende av tid, plats och enhet, säger Jan Backman på Fujitsu Siemens Computers.

Svenska säljare saknar 
system för mobilt arbete

En ny Temo-undersökning som genomförts på uppdrag av Microsoft och Fujitsu-Siemens visar att det finns ett stort glapp mellan de tjänster som säljare anser sig behöva ha tillgång till för att jobba effektivt utanför kontoret och vad de har tillgång till. Det trots att säljarna tillhör de mest mobila och rörliga medarbetarna på företag och är en affärskritisk yrkesgrupp.

Undersökningen har genomförts bland 300 svenska säljare på företag med mellan 50 och 500 anställda. Svaren visar att nio av tio säljare behöver kunna läsa och svara på e-post för att arbeta effektivt, men bara sex av tio har kontinuerlig tillgång till sin e-post när de arbetar utanför kontoret. Åtta av tio behöver komma åt prisuppgifter och dokument från företagets interna nätverk, men bara varannan säljare kommer alltid åt det när de arbetar utanför kontoret. Åtta av tio behöver komma åt information om kunder i företagets kund- eller säljsystem, men bara hälften har det idag när de arbetar utanför kontoret.

Prylar utan uppkoppling

Det är med andra ord skralt med mobiliteten bland svenska företag. Trots att företagen förser sina medarbetare med allt fler prylar som ska underlätta mobilt arbete så kan medarbetare ändå inte arbeta effektivt utanför kontoret eftersom de saknar tillgång till e-post, dokument och prisinformation på interna nätverk och kund- och affärssystem.

– Undersökningen visar att de allra flesta säljare har både mobiltelefon och bärbar dator, men strategierna kring hur de ska användas och kopplingen till affärssystem, internet och interna informationskällor saknas, konstaterar Jan Backman, affärsutvecklingsansvarig för mobila lösningar på Fujitsu Siemens Computers.

Åtta av tio säljare uppger att de skulle kunna ge bättre service till kunderna om de hade tillgång till alla mobila tjänster utanför kontoret. Lika många svarar att kvaliteten i verksamheten skulle öka med rätt verktyg. Sex av tio svarar att de skulle öka sin egen försäljning och en tredjedel av säljarna uppger att de skulle arbeta mindre övertid.

Minska övertiden

Den ökade produktiviteten kan också mätas i arbetstid. Åtta av tio säljare uppger att de skulle spara tid om de hade tillgång till samma företagstjänster som de har på kontoret även när de jobbar utanför kontoret. Hälften av alla säljare skulle spara tre timmar eller mer per vecka.

– Företagen kan snabbt räkna hem stora vinster genom att förse sina mest rörliga medarbetare med genomtänkta mobila lösningar. Undersökningen visar att varannan säljare skulle spara i snitt fem timmar per vecka med rätt lösningar. På ett år ger det sex hela arbetsveckor, tid som annars skulle kunna användas till försäljning eller minskade övertidskostnader, säger Klas Hammar, affärsområdeschef för Information Worker på Microsoft.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.