Svenskar dåliga på att återanvända smartphones

Mobilt 65 procent av Sveriges företag och myndigheter väljer att skrota eller lägga undan smartphones i stället för att återanvända dem. Det visar en studie av TNS-Sifo.

Svenskar dåliga på att återanvända smartphones

I Sverige beräknar man att det, lågt räknat, finns 100 000-tals mobiler som inte längre används ute på företag och myndigheter i förråd och skrivbordslådor. En stor del av dessa skulle kunna gå till återanvändning, vilket skulle innebära en minskad miljöpåverkan och dessutom pengar tillbaka till företagen. Särskilt när det gäller smartphones som har höga andrahandsvärden.

– Det handlar om ett kolossalt slöseri, inte minst med tanke på att många organisationer byter ut personalens mobiler vartannat år. Det visar att många mobiler som skickas till skroten är relativt moderna och därmed attraktiva på andrahandsmarknaden. Det finns en stor efterfrågan på begagnade mobiler i Europa, säger Jonas Karlsson, vd för Inrego som är specialiserat på återanvändning av it- och telekomutrustning.

Få exemplar till återvinning

En TNS-Sifo-undersökning visar att nästan hälften, 46 procent, av Sveriges organisationer byter ut personalens mobiler vartannat år eller oftare. Ytterligare 32 procent gör det vart tredje år eller oftare. Hela 65 procent väljer då att skrota eller magasinera utrustningen, medan endast 7 procent ser till att mobilerna går till återanvändning. Ytterligare en mindre andel svarar att mobilerna går till välgörenhet eller ges som gåva till personalen.

Vinster för miljön

Miljövinsten av att återanvända en mobiltelefon i ytterligare 1–2 år jämfört med att köpa en ny beräknas till 30 kilo koldioxid. Det motsvarar energin för att driva tre kylskåp i ett år.

Beräkningen, som har gjorts vid Technische Universität i Berlin, bygger på en modell som väger in miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning respektive nyinköp.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.