Svenskar missnöjda med bredbandspriset

Priset på bredband är för för högt, tycker svenskarna. En undersökning av svenskarnas inställning till bredband visar att priset är den i särklass största orsaken till missnöje.

Enligt en undersökning från analysföretaget Opinion som Dagens Industri tagit del av är 36 procent av svenskarna missnöjda med bredbandspriset. Därefter kommer missnöje med hastigheten (25 procent) och kundtjänsten (12 procent). Överlag är svenskarna dock nöjda med sitt bredband. 39 procent av de tillfrågade uppger att de är tillfreds med sitt abonnemang.

Paal Fure, affärsområdeschef på Opinion, tror att det är värdet på tjänsterna som gör att svenskarna är missnöjda med priset. När fler börjar använda ip-telefoni kommer kanske även missnöjet med priserna att minska, säger han till Dagens Industri.

Undersökningen bygger på svar från 500 personer i åldern 15 till 40 år.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.