Svenskar slösar tid på infokaos

Dagens stora informationsmängder är ett växande problem. Närmare varannan svensk ägnar en halvtimme eller mer av sin arbetsdag åt att söka efter information och dokument i sin dator.

Svenskar slösar tid på infokaos

Marknadsundersökningsföretaget Yougov har på uppdrag av Canon genomfört en undersökning om svenskarnas informations- och kommunikationsbeteenden. Den visar att andelen arbetande och studerande som lägger en stor del av sin tid på att leta information har ökat med fyra procentenheter sedan i fjol, från 43 till 47 procent.

Drygt hälften av de tillfrågade viger mellan 30 minuter och en timme åt letandet, vilket kan motsvara så mycket som en halv arbetsvecka i månaden. 13 procent ägnar processen än mer tid, mellan en till två timmar, och nästan en av tio spenderar minst två timmar om dagen åt detta.

Endast en av 100 säger att de inte ägnar någon tid alls åt att leta.

Undersökningen visar också att mer än varannan svensk fattar beslut utan att ha tillräckligt med information, just på grund av att den varit för svår att hitta eller tagit för mycket tid i anspråk att leta efter. Ett potentiellt riskmoment för både organisationer och enskilda medarbetare.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.