Svenskar vill minska affärsresandet

Hållbarhet Onödigt och ohållbart. I en ny undersökning framgår det att allt fler anser att resor i jobbet kan minskas.

Svenskar vill minska affärsresandet

Flyresor är klimatskadligt och även om tåg är ett bättre alternativ – är det inte effektivt. För sett till tiden en affärsresa är tidsbortfallet stort. Och i takt med att tekniska lösningar som kan ersätta resandet kommer – så ökar förändringstrycket.
I en undersökning som Kantar Sifo gjort framgår det att nästan en två tredjedelar av kontorsarbetarna anser att deras företag kan minska affärsresorna och istället ha distansmöten.

Föga förvånande är den här trenden något företagsledningar lär gilla. Dels för att det bättrar på hållbarhetsprofilen, men inte minst för att det är kostnadseffektivt.
– Medvetenheten för miljöfrågor har ökat och företag har insett vikten av att arbeta med klimat- och hållbarhetsfrågor. Förutom alternativa transportmedel kan många affärsresor ersättas av videokonferenser. Det sparar inte bara på miljön utan även tid och pengar, säger Peter Söderholm, Nordisk Presaleschef på Citrix, som är de som beställt undersökningen.

En sak som är intressant är dock att endast 18 procent anser att de själva kan åka på färre affärsresor, så det verkar som att inställningen är att andra ska resa mindre. Därtill visar undersökningen att en fjärdedel anger att de kan jobba mer på distans och 29 procent säger sig kunna välja ett miljövänligare transportmedel för jobbpendlingen.
– Svenskarna vill ta ett större ansvar när det kommer till sin egen klimatpåverkan. Med nya digitala verktyg och förändrade arbetsuppgifter kan fler jobba på distans och slippa den dagliga pendlingen. Det ger även bättre möjligheter för balans i familjelivet, fortsätter Peter Söderholm.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter