Svenskarna prioriterar telekomtjänster i kärvare tider

telefoni Få svenskar skulle spara in på telefoni och bredband även om vi står inför en ekonomisk kris. Det visar en undersökning som beställts av Billogram.

Svenskarna prioriterar telekomtjänster i kärvare tider

Enligt många experter kommer Sverige hamna i en lågkonjunktur nästa år. När det privatekonomiska klimatet blir allt kärvare väntas svenskarna spara in på många olika slags varor och tjänster.

Men när det gäller telekomtjänster, som bredbands- och telefoniabonnemang, är vi inte särskilt villiga att genomföra besparingar. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av faktureringsföretaget Billogram.

Fler villiga att spara in på streaming

I händelse av en ekonomisk skulle bara elva procent av de tillfrågade spara in på telefoniutgifterna. Motsvarande siffra för bredbandskostnaderna är nio procent. Detta kan jämföras med utgifterna för streamingtjänster, där 55 procent av de personer som ingår i undersökningen är villiga att minska sina kostnader.

Det finns dock stora skillnader mellan olika åldersgrupper, där framförallt yngre personer kan tänka sig att spara in på telefonitjänsterna. Bland personer som är mellan 18 och 29 år är knappt 25 procent villiga att spara in på telefoni medan endast fem procent i åldersgruppen 65-79 år är villiga att göra det.

– Det är naturligtvis positivt för telekom- och bredbandsbolagen att kunderna ser ett behov av dessa tjänster oberoende av konjunkturläge. Generationsskillnaderna är dock en viktig insikt att agera på och för att inte riskera att tappa de unga så behöver man se över möjligheterna att skräddarsy nuvarande erbjudande än mer. För de leverantörer som också erbjuder streaming behöver man dessutom fundera över hur paketeringen av dessa tjänster kan göras tillräckligt attraktiv i mer osäkra tider, säger Carl Lindberg, vice vd på Billogram.

Många ser över abonnemanget

Enligt Billograms undersökning är majoriteten av telekomkunderna villiga att teckna ett längre avtal om det skulle resultera i ett lägre pris. Man ser också att många kunder ser över sina nuvarande abonnemang på grund av det ekonomiska läget.

Undersökningen visar även att så många som sju av tio svenskar är dåligt förberedda på att hantera en ekonomisk kris. En av tre oroas också över att inte kunna betala sina räkningar om det skulle visa sig att vi står inför en långvarig kris.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.