Svenskarna slukar mobildata

Mobilt Jämfört med det europeiska snittet har den svenske mobilanvändaren 4,6 gånger högre dataförbrukning. Men ännu är vi långt ifrån mätta och en ny rapport från Cisco ger mobiloperatörerna all anledning att hålla utbyggnadstakten hög om inte kunderna ska knorra.

Svenskarna slukar mobildata

Mängden datatrafik som passerar mobilnäten passerar ständigt nya toppnivåer och så lär det fortsätta de även de närmsta fem åren. Årets utgåva av rapporten Cisco Visual Networking Index innehåller för första gången siffror och prognoser över den svenska mobildatakonsumtionen. I en europeisk jämförelse låg den 2013 långt över genomsnittet, 3,2 gigabyte per användare och månad jämfört med 0,7 gigabyte för medeleuropén.

Fem gånger mer trafik

Den totala svenska mobildataanvändningen per månad var under 2013 25 petabyte. En ansenlig siffra som dock inte är närheten av förbrukningen om fem år. Cisco-rapporten förutspår att förbrukningen fram till och med 2018 kommer att ha femfaldigats till mäktiga 115 petabyte per månad, vilket är det samma som 115 miljoner gigabyte. Omräknat till medelförbrukning per användare blir det 13,3 gigabyte per månad vilket lär innebära en tuff press på operatörerna vilka under det senaste året kraftigt sänkt förbrukningstaken i sina abonnemang.

Procentuellt kommer europasnittet öka något mer än i Sverige fram till rapportens horisont men räknat i gigabyte förblir vi kontinentens storförbrukare. Genomsnittet i Europa når inte högre än 4,8 gigabyte per månad.

Video slukar kapacitet

Främsta orsaken till den kraftiga ökningen ser Cisco i den allt större konsumtionen av strömmad video och tv som dessutom avnjuts i allt högre upplösning. En annan viktig faktor är att antalet uppkopplade enheter också ökar dramatiskt.

En hel del av datatrafiken i mobilnäten kommer även framöver från mobila bredbandsabonnemang men Cisco räknar med att en genomsnittlig smartphone med 4g i Sverige 2018 kommer att förbruka 6,8 gigabyte data per månad.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.