Svenskarna väljer mobilen och bredbandstelefonin

2005 var ett omvälvande år på den svenska telemarknaden. Enligt Post- och telestyrelens rapport ökade antalet abonnemang för ip-baserad telefoni med 159 procent. Dessutom har 854 000 traditionella abonnemang flyttats till en alternativ operatör.
Antalet ringda minuter i mobilnäten ökade med 31 procent. Men totalt minskade värdet av slutkundsmarknaden med 1,2 procent.

För tolfte året i rad presenterar PTS sin rapport om den svenska telemarknaden. Den här gången väljer telemyndigheten att peka särskilt på ökningen inom mobiltelefoni.

– Resultatet av konkurrensen och de lägre priserna har under 2005 fått en mycket stor inverkan på hur svenskarna använder sin mobiltelefon, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.

Antalet ringda minuter i mobilnäten ökade med 31 procent under 2005. Taltrafiken i 3g-näten tredubblades under 2005 och utgör nu cirka 7 procent av den totala mobila taltrafiken. Men omsättningen för mobila samtalstjänster ökade bara med 2,2 procent, från 16,2 miljarder kronor till 16,6 miljarder mellan 2004 och 2005.

Ytterligare ett tecken på 3g-nätens ökade betydelse är att mängden data som skickades i mobilnäten fyrdubblades under året.   

Telefonin förflyttas

Inom fast telefoni pågår en stor omvälvning av marknaden. 854 000 traditionella abonnemang fakturerades i december 2005 av en alternativ operatör. Detta sedan konsumenterna har fått möjlighet att få en räkning för abonnemang och samtal även hos alternativa operatörer.

Den ip-baserade telefonin växer också kraftigt och ökade med 159 procent. Den 31 december 2005 fanns det 210 000 abonnemang för ip-baserad telefoni, jämfört med 81 000 vid samma tidpunkt 2004.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.