Sverige bäst på mobil e-förvaltning


EU Enligt en ny rapport är nästan alla hemsidor inom den offentliga sektorn i Sverige mobilanpassade. Sverige ligger därmed långt före snittet i Europa, men det finns ändå utrymme för förbättringar.

Sverige bäst på mobil e-förvaltning


Sverige är bland de ledande länderna i Europa inom e-förvaltning, liksom generellt inom digitalisering. Den svenska e-förvaltningen finns med på topplistorna inom nästan alla områden, inklusive användarvänlighet och rörlighet över landsgränser, som visar i vilken utsträckning EU-medborgare kan använda onlinetjänster i ett annat land.

Det visar studien Egovernment Benchmark som genomförts av en forskningsgrupp ledd av Capgemini på uppdrag av EU-kommissionen.

Mer öppenhet

Men när det gäller öppenhet och transparens ligger inte Sverige i topp.

Transparensen har bedömts både utifrån serviceleveransen och utifrån de offentliga myndigheternas insyn, alltså i vilken utsträckning de publicerar information om sig själva och sin verksamhet. Man har också tittat på öppenhet vad gäller personuppgifter, det vill säga i vilken omfattning man proaktivt informerar medborgarna om hur deras personuppgifter har behandlats. På dessa två punkter ligger Sverige genomsnittligt jämfört med övriga EU-länder.

– Det kan behövas en större tydlighet kring vem på myndigheten som har tittat på dina personuppgifter och av vilken anledning, säger Lars Kullberg, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini.

Jättemarknad

Den offentliga sektorn fortsätter att erbjuda fler och fler tjänster online över hela Europa, men kvalitativa åtgärder halkar efter.

– Att öka tillgängligheten kvantitativt med ett större antal offentliga tjänster online är bra, men det är inte nog. Myndigheterna behöver också öka kvaliteten på de e-tjänster som erbjuds, säger Lars Kullberg.

Den digitala inre marknaden förväntas bidra med 415 miljarder euro per år till Europas ekonomi och därtill skapa jobb och förbättra de offentliga tjänsterna.

Förutom Sverige är Malta, Danmark, Estland och Norge ledande inom EU på digitala tjänster för offentlig förvaltning, visar undersökningen.

I undersökningen har man granskat 10 000 webbplatser i 34 länder, inklusive de 28 EU-länderna, och utvärderat kvantitet och kvalitet på myndigheters digitala tjänster i samband med fyra livshändelser: studera, söka jobb, starta företag samt familjelivet.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.