Sverige efterlyser EU-insats för att säkra undervattenskablar

nätverk Underhavsinfrastrukturen är viktigare än någonsin och nu vill ministrar från Sverige, Finland och Estland att EU vidtar åtgärder för att höja säkerheten.

Sverige efterlyser EU-insats för att säkra undervattenskablar

Den 8 oktober upptäcktes skador på en telekommunikationskabel som förbinder Estland med Sverige. Kort dessförinnan skadades även en kabel mellan Estland och Finland.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

I samband med ett möte i EU:s telekommunikationsråd tidigare i veckan uppmanade ministrar från Sverige, Finland och Estland att EU ska vidta åtgärder för att öka säkerheten och motståndskraften hos underhavsinfrastruktur . Detta eftersom kritisk underhavsinfrastruktur, bland annat för telekommunikation, är viktigare än någonsin.

De tre ministrarna efterlyser investeringar på EU-nivå och förklarar att detta förslag även stöds av andra medlemsstater, vilket Baltic Times rapporterar om.

– De senaste händelserna med Östersjöns förbindelser har visat alla EU-medlemsstater hur sårbara våra undervattenskablar och infrastruktur är. Det är viktigt att uppmärksamma motståndskraften hos förbindelserna, både vid framtida investeringar och vid underhållet av befintlig infrastruktur, säger Estlands minister för ekonomiska frågor och informationsteknologi, Tiit Riisalo, och fortsätter:

– Tillsammans med våra finska och svenska kollegor ber vi EU-kommissionen att överväga ytterligare investeringar för att uppgradera befintliga åldrande undervattenkommunikationskablar och bygga nya.

Erik Slottner, svensk civilminister, konstaterar att adekvata investeringar i motståndskraftig infrastruktur krävs för kunna tillhandahålla de grundläggande anslutningar som är nödvändiga för att samhället och den inre marknaden ska kunna fungera.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.