Sverige hotat som it-nation

Sveriges ställning som it-nation har försämrats under de senaste åren. Det menar fyra av tio anställda inom it-branschen i en undersökning som fackförbundet Sif låtit genomföra.

Rapporten, som har namnet ”Framtidens IT-jobb – Kista, Budapest, Bangalore, Peking?”, bygger på 20 företag samt en enkät 1 650 medarbetare i it-branschen. Enkäten visar bland annat att sju av tio inte tycker att någon idag driver it-utvecklingen framåt i Sverige. Bara tre procent lyfter fram regeringen som viktig för en positiv utveckling av it-branschen.

Rapporten visar också att 37 procent av de tillfrågade bedömer att Sveriges ställning som it-nation försämrats de senaste åren, 42 procent anser situationen som oförändrad och 16 procent anser att den förbättrats.

I rapporten konstateras att Sverige till delar tappat det tidigare försprånget på it-området. Den snabba utvecklingen i Indien, Östeuropa och Kina har starkt bidragit till den svaga sysselsättningsökningen i Sverige inom it. Rapporten visar också att de jobb som flyttas ut från Sverige blir allt mer komplexa. Svenska it- och telekomföretag ökar sin forskning, men bara i låglöneländer. Tjugo av Sveriges största it- och telekomföretag har redan idag tusentals anställda som arbetar med forskning och utveckling i dessa länder.

Jakt på lägre kostnader, strävan efter bättre finansiella resultat, men också närhet till marknaden och ökad tillgång på kompetens är exempel på orsaker till jobbflytten, enligt rapporten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.