Sverige styr teleunion

Sverige är ett av de länder som kommer att leda den internationella teleunionen, ITU, under åren 2006–2010. Det står klart sedan Sverige valts in i ITU:s styrande råd under organisationens pågående konferens i Turkiet. Sverige representeras i ITU av Post- och telestyrelsen, PTS.

– Modern teleteknik kan vara till stor nytta för alla. Sverige är till exempel bland de bästa i världen på att utveckla tjänster som funktionshindrade kan använda i sin vardag. Teknik som en möjlighet för alla är en fråga som vi ska driva inom ITU, säger Marianne Treschow, generaldirektör för PTS.

Rådet leder ITU:s arbete mellan organisationens stora konferenser vart fjärde år. I rådets uppgifter ingår samordning av arbetet och budgetfrågor, men också att säkerställa att ITU:s policy svarar upp mot den snabba utvecklingen inom telekomsektorn.

ITU, med huvudkontor i Genève i Schweiz, är en del av Förenta Nationerna. Det är inom ITU som medlemsstater och den privata sektorn samordnar telekomnät, telekomtjänster och radiofrekvenser.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.