Sverige tappar position på e-tjänster

Efter att tidigare år legat i topp ligger nu Sverige efter när det gäller myndigheters e-tjänster. I årets rankning ligger Sverige sjua och kan inte längre kalla sig föregångsland när det gäller e-tjänster för offentlig sektor.

Österrike ligger i topp med 100 procents tillgänglighet för de 20 tjänster som mäts. Det visar en studie som Capgemini genomfört på uppdrag av EU-kommissionen.

Studien mäter dels hur avancerade e-tjänsterna är i de europeiska länderna, dels hur tillgängliga myndigheternas bastjänster är via internet både för privatpersoner och företag. 2004 låg Sverige i topp med 74 procent tillgänglighet men de senaste tre åren har utvecklingen stagnerat helt och med en ökning på bara en procent till 75 procent blir vi omsprungna av flera länder.

Tillbakalutad

I mätningen på hur avancerade tjänsterna är har resultatet till och med sjunkit från 89 procent till 87 procent sedan 2005 och även där ligger vi på en sjunde plats.

– Det viktigaste är inte själva rankingen utan att det kontinuerligt görs framsteg. Denna studie visar mycket tydligt att den offentliga sektorn i Sverige har lutat sig tillbaka och slutat satsa på förbättrad medborgarservice via internet, säger Håkan Petersson, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini. Det är helt klart olyckligt eftersom vi står inför en förändrad demografisk struktur. Med färre som arbetar måste vi bli bättre på att låta medborgarna göra jobbet själva genom självservicefunktioner för att klara servicenivån i den offentliga sektorn.

Bäst på barnbidrag

Sverige har tjänster som är fullt tillgängliga (100 %), till exempel skatterelaterade tjänster, bilregistrering och polisanmälningar, men flera viktiga e-tjänster har ännu begränsad tillgänglighet för medborgarna. Tjänster med mycket låg tillgänglighet i Sverige är passansökan 30 procent, byggnadslov 49 procent och miljörelaterade tillstånd 40 procent. Som bästa exempel i Sverige nämns vårt system för barnbidrag.

Den svenska, nationella portalen (www.sweden.gov.se) är ett bra exempel på en samlad och riktad portal för offentliga tjänster. Majoriteten av medborgarna har tillgång till den, men det finns utrymme för att förbättra användarvänligheten där den får 65 procent i jämförelse med genomsnittet för övriga länder 75 procent.

Fakta

Om studien

Rapporten är den sjunde i en pågående studie som Capgemini genomför på uppdrag av EU-kommissionen. Studien avser att belysa hur 31 europeiska länders myndigheter och förvaltningar utvecklar sina elektroniska tjänster. Bland de länder som ingår i studien finns EU:s medlemsländer samt Norge, Island, Turkiet och Schweiz. Det som mäts är hur stor del av myndigheternas basutbud av tjänster som finns tillgängliga via Internet för privatpersoner och företag. 20 bastjänster har bedömts varav åtta är avsedda för privatanvändare och 12 för företag. 14 000 webbplatser har utvärderats.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.