Switchcore säljer verksamhet

Switchcore löser sin finansiella kris med att sälja av delar av verksamheten till det amerikanska bolaget Esilicon Corporation.

Sedan tidigare har nästan all personal sagts upp i SwitchCore, som utvecklar växelkretsar för ethernet. Från årsskiftet beräknas endast VD och tre anställda finnas kvar i SwitchCore . Överlåtelsen till Esilicon inkluderar materiella tillgångar, hela varulagret, samtliga immateriella rättigheter, orderstock, kundavtal och inköpsorder.

Men krisen är ändå inte över för att kassaflödet räddats med försäljningen till Esilicon, den skapar endast ett tillfälligt andrum för att klara Switchcores likviditet i avvaktan på en affär som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet.

Tvisten är löst

Bolagets tvist med en av leverantörerna, Synopsys, har lösts förhandlingsvägen och den stämning bolaget tidigare informerat om kommer att återtas. Uppgörelsen påverkar bolagets resultat negativt med ytterligare ca en miljon kronor utöver.

Det är styrelsens bedömning att en försäljning till Esilicon är det bästa sättet att realisera verksamhetens marknadsvärde. En extra bolagsstämma den 18 december får utvisa om styrelsen får medhåll i sin bedömning.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.