Systemfel bakom stopp i mobilnäten

Mobilnät Mobilnäten drabbas mest av avbrott och den vanligaste orsaken är systemfel av olika slag. Det visar en europeisk sammanställning.

Systemfel bakom stopp i mobilnäten

Det är den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, Enisa, som presenterar sin tredje rapport om avbrott i elektronisk kommunikation. Och de fokuserar på omfattande avbrott och allvarliga incidenter.

Under året har 19 länder rapporterat om 90 betydande incidenter medan nio länder inte har rapporterat om några betydande incidenter.

Uppskattningsvis hälften av de större avbrotten involverade mobilt internet och mobiltelefoni. I vart femte fall har det även påverkat möjligheten att ringa nödsamtal via 112.

Majoriteten (61 procent) av avbrotten orsakades av systemfel. De handlade om fel i programvaran, fel på hårdvaran och felaktig konfigurering av programvaran som påverkar omkopplare och basstationer.

Naturfenomen har störst påverkan när det gäller förlorade användartimmar.

uttalar sig:

– Vårt mål är att hjälpa till med att öka återhämtningsförmågan och säkerheten när det gäller elektronisk kommunikation. Att rapportera incidenter och diskutera faktiska incidenter är väsentligt för att förstå riskerna och vad som kan förbättras, säger Enisas vd Udo Helmbrecht.

Enisa håller på att ta fram en handledning för köpare och säljare på kommunikationsmarknaden. Den ska hjälpa leverantörer att hantera säkerheten, samtidigt som köpare kan upphandla viktiga verksamheter från IKT-leverantörer eller lägga ut dessa på entreprenad på ett säkert sätt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.